หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


 

การดูแลผู้ป่วยที่บ้านและขณะนำส่ง

เนื่องจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง การรักษาจะให้ได้ผลดีจะต้องรักษาภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการของโรค ดังนั้นผู้ป่วยและญาติจะต้องรู้จักโรคนี้ และเตรียมการส่งผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ภายในรถควรจะมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสามารถส่งผลการตรวจให้แพทย์ประเมิน

การประเมินผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน

เป้าหมายของการรักษาคือประเมินว่าผู้ป่วยเป็นโรค STEMI หรือไม่โโยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหากพบว่า


คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ในรายที่มีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งจะต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดที่อุดตันซึ่งมีวิธีการต่อไปนี้

เป้าหมายของการรักษาที่ห้องฉุกเฉินการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน

การรักษาเริ่มต้น การรักษาในโรงพยาบาล

การวินิจฉัยโรค โรคแทรกซ้อน

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน