การดูแลกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก่อนกลับบ้าน


การประเมินความเสี่ยงหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือด

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือดควรจะได้รับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ และประโยชน์ของการประเมินนี้เพื่อที่จะวางแผนการรักษา หรือป้องกันโรค วิธีการประเมินมีได้หลายวิธีดังนี้

การประเมินโดยการวิ่งสายพาน

การประเมินโดยการวิ่งสายพานนี้จะกระทำหลังจากป่วยโดยจะทำก่อนที่จะให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และนัดมาตรวจซ้ำเมื่อ 4-6 สัปดาห์หลังจากกลับบ้าน ความหนักของการวิ่งจะน้อยกว่าคนปกติ การตรวจนี้มีวัตถุประสงค์คือ

 • เมื่อตรวจว่ากล้ามเนื้อหัวใจยังมีส่วนที่ยังขาดเลือดอีกหรือไม่
 • เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย

การตรวจการทำงานของหัวใจ

การตรวจการทำงานของหัวใจจะตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินการบีบตัวของหัวใจที่เรียกว่า Ejection fraction เพื่อที่จะวางแผนในการให้ยา ACE inhibitorsการให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนที่จะกลับบ้าน

ความรู้ที่ผู้ป่วยจะต้องรู้ได้แก่

 • ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่จะต้องแก้ไข
 • วิธีแก้ไขปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย
 • อาการหรืออาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีอาการแย่ลงและต้องเข้าโรงพยาบาล
 • ยาและผลข้างเคียงของยา
 • การปฏิบัติตัวทั้งผู้ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และผู้ที่ได้รับการฉีดสีหรือทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

การใส่สายสวนฉีดสี/ขยายหลอดเลือดจะทำให้ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังนี้

 • มีอาการเจ็บหน้าอกง่ายหลังจากออกกำลัง
 • ยังพบกล้ามเนื้อที่ขาดเลือด และการทำงานของหัวใจลดลง
 • หัวใจเต้นผิดปกติเมื่อมีการออกกำลังกาย

การฟื้นฟูสภาพหลังจากกล้ามเนื้อตาย

 • ให้เริ่มทำตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล โดยการเพิ่มกิจกรรมครั้งละน้อยๆ
 • ต้องอธิบายผลดี ผลเสียของการฟื้นฟูสภาพ
การป้องกัน จะมีโอกาศเป็นซ้ำอีกไหม

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน