หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ผู้ป่วยโรคหลอดลือดหัวใจตีบเฉียบพลันจะมีโอกาศเป็นซ้ำอีกหรือไม


ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีอายุนานแค่ไหนขึ้นกับ

อัตราการเสียชีวิตเป็นอย่างไรปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

การประเมินหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย STEMI

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน