ผู้ป่วยโรคหลอดลือดหัวใจตีบเฉียบพลันจะมีโอกาศเป็นซ้ำอีกหรือไม


ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีอายุนานแค่ไหนขึ้นกับ

 • มีปัญหาของหัวใจเต้นผิดปรกติหรือไม่
 • มีปัญหาหัวใจวายหรือไม่

อัตราการเสียชีวิตเป็นอย่างไร

 • อัตราการเสียชีวิตที่ 30 วันประมาณร้อยละ20
  • มากกว่าครึ่งเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล โดยเกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปรกติ
  • การเต้นผิดปรกติมักจะเกิดใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ และมากกว่าครึ่งเกิดในชั่วโมงแรกหลังจากเกิดอาการ
 • อัตราการเสียชีวิจของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลดลงไปร้อยละ 30 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
 • ประมาณ 1 ใน 25 คนที่ออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคนี้จะเสียชีวิตใน 1 ปี
 • ผู้สูงอายุจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 • มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างต่อเนื่อง
 • หัวใจทำงานน้อยกว่า 40 % อ่านเรื่องการทำงานของหัวใจ
 • มีอาการหรืออาการแสดงของหัวใจวาย
 • หัวใจเต้นผิดปรกติ
 • เคยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน
 • อายุมากกว่า 75 ปี
 • เป็นเบาหวาน
 • หัวใจเต้นเร็วเป็นเวลานาน
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าที่บ่งบอกว่าขาดเลือดในขณะพัก
 • เลือดไม่ไปเลี้ยงเส้นเลือดที่ตีบ
 • คลื่นไฟฟ้ามีความผิดปรกติ
การประเมินหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย STEMI

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน