การรักษาเบื้องต้นกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือด


 

Aspirin

 • ควรจะให้ aspirin ทันทีทุกราย นอกจากในรายที่แพ้ยา
 • ขนาดที่ให้: 160- 325 mg เคี้ยวหลังจากนั้นให้ขนาด 75–162 mg รับประทานวันละ 4 ครั้ง

Pain control

Nitroglycerin

 • อมใต้ลิ้นขนาด: 0.3–0.4 mg ทุก 5 นาทีทั้งหมด 3 ครั้งในรายที่ความดันโลหิต systolic มากกว่า 100 mmHg
 • หากให้ชนิดหยดเข้ากระแสเลือด:ให้เริ่ม 10 µg/minและปรับจนขนาดเต็มที่100 µg/min, โดยการเฝ้าระวังความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด.
 • ไม่ควรให้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจห้องขวาขาดเลือด RV infarction.
 • หากผู่ป่วยรับประทาน sildenafil  หรือviagra ต้องหยุดยานี้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และหยุดยา tadalafil อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 • อาจจะมีอาการแพ้ยาทำให้ความดันโลหิตต่ำในบางรายซึ่งแก้ไขโดยการให้ atropine

Morphine sulfate

 • ให้ขนาด 2–4 mg ฉีดเข้ากระแสเลือดช้าๆทุก 5–10จนกระทั่งทุเลาปวด
 • ผลข้างเคียง
  • คลื่นไส้
  • อาเจียน
  • หายใจช้าลง แก้ไขโดยการให้  naloxone, 0.4–1.2 mg IV
  • ความดันโลหิตต่ำแก้ไขโดยการให้ atropine, 0.5 mg IV; หรืออาจจะให้น้ำเกลือเพิ่มอย่างระมัดระวัง


ยา Beta-adrenergic antagonists

 • ประโยชน์ของการให้ยานี้
  • ลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ
  • ลดอาการเจ็บหน้าอก
  • ลดพื้นที่หัวใจที่เสียหายจากการขาดเลือด
  • ลดการเต้นผิดปรกของหัวใจ
  • ลดอัตราการเสียชีวิต
  • ยานี้จะได้ประโยชน์มากในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และยังมีอาการเจ็บหน้าอก
 • ขนาดยาที่ใช้
  • ชนิดให้ทางหลอดเลือด: metoprolol, 5 mg ทุก 2–10นาทีจะกระทั่งได้ครบ 15 mg
  • ตามด้วยการให้ยาทางปาก : metoprolol, 50 mg ทุก 6 ชมจนครบ 48 ชั่วโมงจึงเปลี่ยนมาเป็น 100 mg ทุก 12ชั่วโมง
 • ข้อห้ามในการใช้ยานี้
  • ผู้ป่วยที่กำลังมีปัญหาหัวใจวาย อ่านหัวใจวาย
  • ภาวะที่หัวใจสูบฉีดเลือดไม่พอ เช่น มือเท้าเย็น ผิวลาย ปัสสาวะออกน้อย
  • ควรจะต้องระวังในผู้ป่วยเหล่านี้เพราะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดช็อคจากหัวใจ
   • อายุ > 70 ปี
   • ความดัน Systolicต่ำกว่า < 120 mmHg
   • หัวใจเต้นเร็วกว่า 110ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า < 60ครั้งต่อนาที
   • ให้ยานี้ช้าเกินไป
  • ข้อห้ามอื่นๆ
   • PR interval greater than 0.24 seconds
   • Second- or third-degree heart block
   • เป็นโรคหอบหืด

การเปิดหลอดเลือด Reperfusion:

จะต้องเลือกผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และทันเวลา ซึ่งมีวิธีการอยู่ 3 วิธีได้แก่

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน