การให้ยาละลายลิ่มเลือด Thrombolytic


การให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะเป็นทางเลือกหากผู้ป่วยไม่สามารถใส่สายสวนหัวใจ เพื่อถ่างหลอดเลือดหัวใจได้ จะให้ยาละลายลิ่มเลือดในกรณีที่เป็นชนิด ST Elevation เท่านั้น เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดนี้เกิดจากมีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดหยุดไปเลี้ยงหัวใจ การจะให้จะต้องให้อย่างเร็วเพราะหากช้ากล้ามเนื้อหัวใจจะตาย เราจะให้ในกรณี

ข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด

 1. เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Elevation เท่านั้น
 2. คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นชนิด Left bundle branch block ที่เกิดขึ้นใหม่
 3. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดไม่ควรเกิด 12 ชั่วโมงหากจะได้ผลดีควรจะให้ภายใน 3 ชั่วโมง
 4. ที่สำคัญต้องไม่มีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
 5. ไม่สามารทำการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจได้ หรือใช้เวลารอนานกว่า 90 นาที

จะรู้ได้อย่างไรว่าลิ่มเลือดได้ละลายแล้ว

เมื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วหากลิ่มเลือดละลายเลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจที่ยังไม่ตายการเปลี่ยนแปลงที่แสดงว่าอาการดีขึ้นคือ

 • อาการเจ็บหน้าอกดีขึ้น
 • มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ากลับสู่ใกล้เคียงปรกติซึ่งมักจะเกิดภายใน 90 นาที
 • มีการเต้นของหัวในผิดปรกติ
 • ผลเลือดมี cardiac enzyme เพิ่มขึ้น เช่น CPK/MB

ข้อห้ามในการห้ามยาละลายลิ่มเลือด

 1. ข้อห้ามโดยเด็ดขาด
  1. ผู้ที่กำลังมีเลือดออกในร่างกาย เช่นเลือดออกทางเดินอาหารภายใน 2-4 สัปดาห์
  2. มีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีก Aortic Dissection
  3. ช่วยฟื้นคืนชีพนานกว่า 10 นาที
  4. ความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/110 มิลิเมตรปรอท
  5. มีโรคทางสมอง
   1. ได้รับอุบัติทางศีรษะ หรือมีเนื้องอกในศีรษะมาไม่นานภายใน 2 เดือน
   2. มีความผิดปรกติของหลอดเลือดในสมอง arteriovenous malformation or aneurysm
   3. มีเลือดออกในสมองภายใน 6 เดือน
  6. ผ่าตัดใหญ่ภายใน 14 วัน
  7. การตั้งครรภ์
  8. เป็นโรคเลือดออกง่าย
  9. อายุมากกว่า 75 ปี
  10. มีอาการเกิน 12 ชั่วโมง

 

โรคแทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิ่มเลือด

 1. เลือดอกในสมองพบได้ประมาณร้อยละ 0.9-1 ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเกิดเลืิดออกในสมองได้แก่
 • อายุมาก
 • น้ำหนักตัวน้อย
 • เพศหญิง
 • เคยเป็นดรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
 • ความดันโลหิตสูงขณะอยู่ในโรงพยาบาล
 1. เลือดออกในอวัยวะอื่นจนกระทั่งต้องให้เลือดพบได้ร้อยละ 4-13
 2. ความดันดลหิตต่ำ เนื่องจากแพ้ยา พบไม่บ่อย

นอกจากการให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วจะต้องให้ยาอีกสองชนิดได้แก่

ชนิดของยาละลายลิ่มเลือด

ยาละลายลิ่มเลือดมีหลายชนิด การเลือกใช้อย่างเหมาะสม ขนาดที่พอเหมาะและถูกเวลาจะทำให้ผลการรักาาได้ผลดี อ่านที่นี่

การให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด ขณะเดียวกันอาจจะจำเป็นต้องให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด อ่านที่นี่

การให้ยาต้านเกล็ดเลือด

การเกิดลิ่มเลือดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกล็ดเลือดเกาะติดกัน การให้ยาต้านเกล็ดเลือดจะป้องกันการเกิดลิ่มเลือด อ่านที่นี่

เพิ่มเพื่อน

 

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด