หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกซึ่งจะต้องให้การรักาาอย่างรีบด่วน เพราะการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เร็วจะช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ หากท่านมีอาการเจ็บหน้าออก ที่เหมือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ท่านต้อง

ไม่ควรจะขับรถไปเองหากอยู่ไกลโรงพยาบาลให้โทรแจ้ง 1669 เพื่อนำส่งโรงพยาบาล

หากท่านพบญาติหรือผู้ป่วยที่หมดสติและคิดว่าเกิดจากโรคหัวใจ ท่านต้องรีบให้การดูแลเบื้องต้น และทำการช่วยชีวิตเบื้องต้น

เป้าหมายการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การดูแลของแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน

เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินแพทย์จะประเมินความรุนแรงของโรคจากประวัติและการตรวจร่างกายหลังจากนั้นแพทย์จะให้การรักษา

 

หลังจากนั้นแพทย์จะรับไว้รักษาใน ICU ซึ่งแพทย์จะให้การรักษา

การรักษาทั่วไปโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เป็นการรักษาเบื้องต้นได้แก่การรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด การรักษาอาการปวดโดยการให้ยาแก้ปวด แอสไปริน ยา nitroglycerine

อ่านการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การรักษาเพื่อป้องกันการขาดเลือดและโรคแทรกซ้อน

เป็นการรักษาเสริม เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการให้ยาเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งเกิดจากการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ อ่านการรักษาเพื่อป้องกันการขาดเลือด และโรคแทรกซ้อนที่นี่

การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่ม Reperfusion therapy

เป็นการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่ม ซึึ่งอาจจะให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือฉีดสีและทำบอลลูนขยายหลอดเลือด

อ่านการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มที่นี่

เพิ่มเพื่อน

 

 

ชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด