การเปิดหลอดเลือด Reperfusion

การเปิดหลอดเลือด Reperfusion

เมื่อกล้ามเนื้อตายจากหัวใจขาดเลือดจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจส่วนนั้นให้เร็วที่สุด วิธีการจะต้องเลือกผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และทันเวลา ซึ่งมีวิธีการอยู่ 3 วิธีได้แก่

  • การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ หรือที่เรียกว่าAngioplasty {percutaneous coronary intervention (PCI)}สำหรับผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด STEMI ควรจะได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ภายใน 90 นาทีหลังจากมาถึงโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังใส่ขดลวดเพื่อถ่างหลอดเลือด
  • การให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือที่เรียกว่า Thrombolytics (clot-busting drugs) เป็นการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และควรจะให้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการเจ็บหน้าอก
  • การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินหลอดเลือดหัวใจ เป็นทางเลือกหนึ่งเหมะสำหรับผู้ที่หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันเส้นใหญ่ หรือตีบตันหลายตำแหน่ง