การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass surgery, CABG)

 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดมีคราบไขมันและเกล็ดเลือดเกาะที่ผนัง ทำให้รู้ของหลอดเลือดตีบ เมื่อตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อเวลาทำงานหนัก หากมีลิ่มเลือดอุดที่หลอดเลือดหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีที่ลิ่มเลือดไม่ใหญ่มากยังพอมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Non ST Elevate Myocardial infarction หากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากคราบแตกทำให้เกิดลิ่มเลือดขนาดใหญ่อุดตันหลอดเลือดจะเกิด ST Elevation MI

สำหรับการรักษาก็มีหลายวิธี

 • การรักษาด้วยยาทั่วไป
 • การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • การให้ยาต้านเกล็ดเลือด
 • การให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจและถ่างหลอดเลือดพร้อมกับการใส่บอลลูน
 • การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือด

การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้ผลดี โดยการนำหลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดงที่ทรวงอกมาต่อกับหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของการทำการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือด

 • ลดอาการเจ็บหน้าอก ลดอาการของหัวใจวาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต
 • ให้สามารถทำงานหรือออกกำลังกายได้ใกล้เคียงคนปรกติ
 • ให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของการเกิด heart attack
 • ลดอัตราการเสียชีวิต 

การตรวจก่อนการผ่าตัด

เป็นการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด อ่านที่นี่

ผู้ป่วยคนไหนเหมาะที่จะผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

เป็นข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดเนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความรุนแรง และตำแหน่งของโรคไม่เหมือนกัน อ่านที่นี่

วิธีการผ่าตัด

การผ่าตัดมีด้วยกันหลายวิธีซึ่งมีข้อดีข้อเสีย หากท่านต้องผ่าตัดก็ควรจะรู้ว่าแพทย์จะผ่าวิธีไหน อ่านที่นี่

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด

การดูแลตัวเองตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล และการดูแลตัวเองที่บ้าน อ่านที่นี่

โรคแทรกซ้อน

โรคแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว อ่านที่นี่

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  

เพิ่มเพื่อน