การตรวจก่อนการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ก่อนทำการผ่าตัดแพทย์จะต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้หรือข้อห้ามของการผ่าตัดหรือไม่ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากประวัติการเจ็บป่วย ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอาการของโรค การตรวจร่างกายทั่วไป การประเมินความแข็งแรงของหัวใจและปอด

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจที่ง่ายเป็นการตรวจว่าหัวใจเต้นเร็วหรือไม่ และมีการเต้นผิดปรกติหรือไม่ บริเวณที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกว้างหรือไม่ อ่านที่นี่

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจ Echocardiography

เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหัวใจ ซึ่งจะแสดงขนาดของหัวใจ รูปร่างของหัวใจ ลิิ้นหัวใจ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และบอกบริเวณที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด อ่านที่นี่

นอกจากนั้นยังสามารถทำ stress echo ซึ่งเป็นการตรวจคลื่นเสียงหัวใจในขณะที่หัวใจทำงานมากเพื่อบ่งบอกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่ อ่านที่นี่

การวิ่งสายพานตรวจหัวใจ Stress Test

สำหรับผู้ที่หลอดเลือดหัวใจตีบมาก และเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ การตรวจคลื่นไฟฟ้าในขณะพักก็สามารถวินิจฉัยได้ แต่สำหรับผู้ที่หลอดเลือดตีบไม่มากพอที่จะเกิดอาการหรือตรวจพบในขณะพัก จำเป็นต้องตรวจในขณะหัวใจทำงานหนักเช่นการวิ่ง หากมีหลอดเลือดตีบก็จะแสดงความผิดปรกติในขณะที่วิ่งสายพาน อ่านที่นี่การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Angiography and Cardiac Catheterization

เป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจ และฉีดสี ซึ่งจะทำให้เห็นหลอดเลือดหัวใจว่ามีตีบที่เส้นไหน และตีบมากน้อยเพียงใด

ปัจจัยอื่นๆที่นำมาพิจารณาว่าจะผ่าตัดหรือไม

  • ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต การรักษา การผ่าตัด ยาที่ใช้รักษา
  • ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น
  • อายุและสุขภาพทั่วไป
  • ประวัติโรคหัวใจในครอบครัว ประวัติอาการกำเริบ

การผ่าตัดหัวใจ ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด