การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายในโรงพยาบาล


การรักษากล้ามเนื้อหัวใจตายในโรงพยาบาล

 • ควรจะพักในหน่วยโรคหัวใจ และติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ให้มีสายน้ำเกลือสำหรับให้ยาฉุกเฉิน
 • ให้ออกซิเจน 2-4 ลิตรต่อนาทีเพื่อให้ oxygen saturation > 90%
 • กิจกรรม
  • พักบนเตียงใน 12 ชั่วโมงแรก
  • หากไม่มีโรคแทรกซ้อน
   • ให้เริ่มมีการฟื้นฟูสภาพในวันที่ 2-3
   • เมื่อวันที่3 ควรจะเดินได้ครั้งละ 185 เมตร วันละ 3 ครั้ง
 • การให้ยาคลายเครียด
  • ช่วงที่ต้องการให้ผู้ป่วยพักควรจะให้ยาคลายเครียด
   • Diazepam: 5 mg รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
   • Oxazepam: 15–30 mg วันละ 3-4 ครั้ง
   • Lorazepam: 0.5–2 mg วันละ 3-4 ครั้ง
  • ก่อนให้ยาคลายเครียดต้องทบทวนยาที่ผู้ป่วยได้ เพราะมียาหลายชนิดที่รับประทานแล้วจะกิดการง่วงซึมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ..
 • อาหาร
  • ใน 4–12ชั่วโมงแรกควรจะงดอาหาร หรือให้อาหารเหลว
  • อาหารสำหรับผู้ป่วย
   • ให้อาหารที่มีพลังงานจากไขมันน้อยกว่า30% ของพลังงานทั้งหมด
   • มี Cholesterolน้อยกว่า 300 mg/d
   • ให้อาหารแป้งที่มีใยอาหาร 50–55% ของพลังงานทั้งหมด
   • แต่ละมื้อไม่ควรจะมากเกินไป
   • อาหารควรจะอุดมไปด้วย potassium, magnesium,และใยอาหาร ให้มีปริมาณเกลือน้อย
   • สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานควรจะลดน้ำตาล
 • ให้ยาระบายเช่น Docusate sodium, 100–200 mg/d
 • ควบคุมน้ำตาล และไขมันในเลือด
 • ประเมินการทำงานของหัวใจก่อนกลับบ้านการให้ยารักษารักษากล้ามเนื้อหัวใจตาย

 • ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด/ ยาต้านเกล็ดเลือด
  • ให้ aspirin, 75–162 mg/วัน
  • Clopidogrel: 300-mgครั้งแรกและตามด้วย 75 mg/วันสำหรับผู้ป่วยที่แพ้ aspirin
  • ให้ clopidogrel อย่างน้อย 1ปีในผู้ป่วยที่ทำ PCI และใส่ขดลวดชนิด drug-eluting stentsและอย่างน้อย1 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดชนิด bare-metal stents.
  • ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่เท้า deep venous thrombosis
   • Aspirin, 75–162 mgวันละ 4 ครั้งและ
   • heparin, 5000 U SCทุก 12 ชั่วโมง
  • ผู้ป่วนที่หลอดเลือด anterior coronary ตัน หรือหัวใจวาย และมีลิ่มเลือดอุดสมอง ตรวจพบลิ่มเลือดในหัวใจ จากการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือหัวใจเต้นสั่นพริ้ว จะต้องให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
   • ให้ยา  heparinเพื่อคุม partial thromboplastin timeประมาณ 1.5–2เท่า
   • หรือ enoxaparin, 1 mg/kg SCทุก 12ชั่วโมง
   • ให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด warfarinอย่างน้อย 3-6 เดือนโดยคุม INR = 2- 3เท่า
 • ยา Beta-blocker therapy after STEMI
  • ไม่ควรให้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเหล่านี้
   • หัวใจวาย
   • Heart block
   • ความดันโลหิคต่ำ
   • ประวัติเป็นหอบหืด
  • ยานี้อาจจะได้ประโยชน์น้อยในผู้ป่วยเหล่านี้
   • กลุ่มที่อัตราการเสียชีวิต < 1% per year
   • อายุ < 55 years
   • ไม่เคยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน
   • การทำงานของหัวใจปรกติ
   • การเต้นของหัวใจปรกติ
   • ไม่มีแน่หน้าอก
 • ยากลุ่ม ACE inhibitors

ยาในกลุ่มนี้จะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ลดอัตราการเสียชีวิตจาก STEMI
 • ยานี้เมื่อให้ร่วมกับ aspirin และ beta blockers จะเสริมฤทธิ์ในการลดอัตราการเสียชีวิต
 • โดยเริ่มให้ Captopril: 6.25 mg ในครั้งแรก และค่อยเพิ่มขนาดจนกระทั่งได้ 50 mg วันละ 3 ครั้ง
 • ควรจะให้ในวันแรกของการนอนโรงพยาบาลเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
 • ยานี้จะจำเป็นในผู้ป่วยดังต่อไปนี้:
  • หัวใจวาย
  • กล้ามเนื้อหัวใจทำงานน้อย
  • เป็นความดันโลหิตสูง
 • Angiotensin receptor blocker
  • ใช้สำหรับผู้ที่ใช้ยา ACE inhibitors ไม่ได้
 • Aldosterone blockade
  • เป็นยาขับปัสสาวะ ควรจะให้ใน STEMI ที่มีเงื่อนไขดังนี้:
   • ไม่มีภาวะไตเสื่อมโดยค่า creatinine ≥2.5 mg/dLในผู้ชาย และมากกว่า ≥2.0 mg/dLในผู้หญิง
   • ไม่มีภาวะเกลือโพแทสเซี่ยมสูง  hyperkalemia (potassium ≥5.0 mEq/L)
   • ให้ร่วมกับยา ACE inhibitor
   • หัวใจทำงานน้อยกว่า LV ejection fraction ≤40% และ
   • มีอาการหัวใจวาย หรือเป็นเบาหวาน+
 • Statins
  • ควรจะให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากนอนโรงพยาบาล

ไม่ควรให้ยา Calcium antagonists และหยุดยา NSAIDs (except aspirin)

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน