หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยาแก้ปวด NSAID ที่ดีที่สุด

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID เป็นยาลดการอักเสบและแก้ปวดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยใช้รักษา โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ การออกฤทธิ์ของยาจะไปลดเอ็นไซม์ cyclo-oxygenase (COX) enzymes โดยลดทั้ง โดยลดทั้ง COX-1 และ COX-2 สำหรับยา NSAID ที่ลด COX-1 จะทำให้เกิดแผลที่กระเพาะอาหารได้ง่าย เนื่องจาก COX-1 จะเป็นเอ็นไซม์ ที่ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนที่ลดอาการปวดได้ดีกว่ากัน

สำหรับแก้ปวดในระยะสั้นน้อยกว่า 6เดือนพบว่ายาแก้ปวดกลุ่มนี้ใช้รักษาข้ออัก ปวดหลัง กล้ามเนื้ออักเสบ ผลการรักษาเรื่องการลดการเจ็บปวดให้ผลไม่ต่างกัน

ยาทาแก้ปวด diclofenac เมื่อเทียบกับยารับประทานสำหรับโรคข้อเสื่อมให้ผลไม่ต่างกันในการลดอาการปวด

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนที่ผลข้างเคียงทางระบบอาหารน้อยที่สุด

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนทปลอดภัยสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ตัวไหนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

สรุป

NSAID ทำให้เกิดอัมพาตเพิ่มขึ้น NSIAD ทำให้เกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ยาทามีผลข้างเคียงน้อยกว่ายารับประทาน

ท่านต้องบอกแพทย์ทุกครั้งเมื่อแพทย์จะจ่ายยา NSAIDs

   

fb google