หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ยาแก้ปวด ibuprofen และยาแก้ปวด lumiracoxib (COX-2 inhibitor )เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะได้รับยาต้านเกล็ดเลือด aspirin ได้มีการศึกษาโดย Dr Michael Farkouh ที่ Mount Sinai School of Medicine, New York, NY โดยศึกษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ได้รับaspirin และมีโรคข้อเสื่อมได้รับยา ibuprofen,naproxen หรือ lumiracoxib โดยศึกว่าว่าผู้ป่วยกลุ่มใดจะเกิดโรคหัวใจมากกว่ากัน ผลการศึกษาพบว่า

Cardiovascular outcomes in high-risk patients with osteoarthritis treated with ibuprofen, naproxen, or lumiracoxib. Ann Rheum Dis 2007: DOI:10.1136/ard.2006.066001.

ความเห็น

หากเจ็บปวดไม่มากให้รับประทานยาแก้ปวดเช่น paracetamol ก่อน หากไม่หายให้เลือก naproxen ก่อนเลือกยาแก้ปวดชนิดอื่น 17/04/2007

ยาNSAIDเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ยาทาและยารับประทานได้ผลเท่ากัน

   

 


fb google