ยากลุ่ม NSAID ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์

ก่อนหน้านี้พบว่ายาแก้ปวดกลุ่มนี้ว่าทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แพทย์ Dr Gunnar Gislason (Gentofte University Hospital, Hellerup, Denmark) ได้รายงานในการประชุม European Society of Cardiology (ESC) 2010 Congress โดยการศึกษาผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัว อายุมากกว่า 10 ปีและได้รับประทานยากลุ่ม NSAID พบว่า

  • พบว่ายา ibuprofen และ naproxen เพิ่มอุบัติการณ์ถึงร้อยละ 30 ขณะที่ diclofenac เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86
  • พบว่าอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ขนาดยาเพิ่มขึ้น

ข้อเสียของการศึกษานี้คือยังมีตัวแปรเรื่องเพศ เศรษฐานะ ลักษณะการศึกษา ทำให้ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ

  • ให้แพทย์จ่ายยาแก้ปวดเท่าที่จำเป็นและคำนึงถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
  • ไม่ควรให้ยาตัวนี้เป็นยาสามัญ ควรจะมีใบสั่งแพทย์ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง