หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ยากลุ่ม NSAID ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์

ก่อนหน้านี้พบว่ายาแก้ปวดกลุ่มนี้ว่าทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แพทย์ Dr Gunnar Gislason (Gentofte University Hospital, Hellerup, Denmark) ได้รายงานในการประชุม European Society of Cardiology (ESC) 2010 Congress โดยการศึกษาผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัว อายุมากกว่า 10 ปีและได้รับประทานยากลุ่ม NSAID พบว่า

ข้อเสียของการศึกษานี้คือยังมีตัวแปรเรื่องเพศ เศรษฐานะ ลักษณะการศึกษา ทำให้ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

   

 


fb google