หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การคำนวนสุขภาพ

 

เป็นการคำนวนค่าต่างๆที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ ค่าที่เรานำมาคือ

การคำนวณปริมาณยาหรือน้ำเกลือ

   

fb google