ยาทาแก้ปวดให้ผลการรักษาดีเหมือนกับยารับประทาน

ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID เป็นยาแก้อักเสบใช้สำหรับรักษาโรคข้อเสื่อม rheumatoid ปวดศีราะไมเกรน โรคเกาต์ และอีกหลายโรค แต่เนื่องจากยานี้ทำให้เกิดผลเสียต่อโรคหัวใจ ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ และโรคอัมพาต ได้มีการผลิตยาแก้ปวดในกลุ่มนี้แต่เป็นชนิดทา แต่ยังไม่มีผลการศึกาาถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ

ได้มีการศึกษาโดย Sanford H. Roth, MD, from Arizona State University in Phoenix และตีพิมพ์ที่American College of Rheumatology 2010 Annual Meeting.ได้มีการศึกษาถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาทาและยารับประทาน diclofenac จำนวน 900 คนเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า

  • ยาทาเกิดโรคแทรกว้อนทางระบบทางเดินอาหารน้อยกว่าชนิดรับประทาน 25%,39% ตามลำดับ
  • ยาทามีผลต่อโรคหัวใจน้อยกว่ายารับประทาน 1.5% ,3.7%
  • ประสิทธิภาพในการลดความปวดไม่ต่างกันระหว่างยาทั้งสองชนิด
  • ผลข้างเคียงต่อผิวหนังของยาทาจะมากกว่ายาที่ใช้รับประทาน

วิจารณ์

แม้ว่ายาชนิดทาจะได้ผลใกล้เคียงกับชนิดรับประทาน แต่มีผู้วิจารณ์ว่าในภาวะปวดแบบเฉียบพลันยังแนะนำชนิดรับประทาน ยาทาจะเป็นทางเลือกในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชนิดรับประทาน