การรักษาหัวใจสั่นพริ้ว Atrial fibrillation

 

การรักษาหัวใจสั่นพริ้ว Atrial fibrillation เมื่อเกิดภาวะหัวใจสั่นพริ้วจะทำให้เกิดผลเสียคือทำให้หัวใจสูบเลือดไปเลี้ยงร่างกายลดลงร้อยละ 20 ซึึ่งอาจจะกระตุ้นให้โรคหัวใจวายกำเริบ นอกจากนั้นการที่หัวใจสั่นพริ้วจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ ในการรักษาหัวใจสั่นพริ้วจะต้องรักษาที่สาเหตุเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษซึ่งอาจจะทำให้หัวใจเต้นเป็นปรกติ

เป้าหมายในการรักษาหัวใจสั่นพริ้วได้แก่

  • ลดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • รักษาให้หัวใจเต้นเป็นปรกติ
  • ให้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

ผู้ป่วยหัวใจสั่นพริ้วรายใดต้องรักษา

  • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจสั่นพริ้วโดยไม่มีอาการ ไม่มีโรคหัวใจ หัวใจอาจจะกลับมาเต้นปรกติก็ไม่จำเป็นต้องรักษา
  • สำหรับผู้ที่มีการเต้นสั่นพริ้วเป็นๆหายๆก็จำเป็นต้องรักษา
  • สำหรับผู้ที่เกิดหัวใจสั่นพริ้วครั้งแรกแพทย์อาจจะให้ยาเพื่อให้หัวใจเต้นปรกติ
  • ผู้ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วย
การเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจ Rhythm control

การเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจ จากหัวใจเต้นสั่นพริ้ว atrial fibrillation ให้เป็น sinus rhythm จะเป็นเป้าหมายของการรักษา อ่านที่นี่

การลดอัตราการเต้นของหัวใจ Rate control

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามรถจะเปลี่ยนจังหวะการเต้นของหัวใจ การรักษาจะเน้นที่ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจมิให้อยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาที อ่านที่นี่

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด Preventing blood clots

การเต้นสั่นพริ้วจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งจะทำให้เกิดโรคอัมพาต หากลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดแดง การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด จะเป็นการป้องกันอัมพาต อ่านที่นี่รายละเอียดในการดูแลรักษาผู้ป่วย atrial fibrillation อาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

การรักษาผู้ป่วยที่เป็น กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจสั่นพริ้วที่เป็นใหม่

การรักษา AF Recurrent paroxysmal atrial fibrillation 

การรักษา Persistent atrial fibrillation

การรักษาที่สาเหตุของการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

สาเหตุของการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วมีได้หลายสาเหตุดังนั้นการรักาาหัวใจเต้นสั่นพริ้วจะต้องรกษาที่ต้นเหตุซึ่งจะป้องกันมิให้เกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วหลังจากรักษา

การวินิจฉัยโรค โรคแทรกซ้อน


fb google