หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ชนิดของหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

 

การแบ่งกลุ่ม Atrial fibrillation สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม การแบ่งหัวใจเต้นสั่นพริ้วเป็นชนิดต่างๆเพื่อประโยชน์ในการรักษา

การวินิจฉัยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

หากสังเกตว่า หัวใจของคุณมีการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ และมีอาการเจ็บหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย เริ่มตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น 

หากแพทย์สันนิษฐานว่า คุณมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหลังประเมินอาการต่างๆ แล้ว คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจต่างๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่นเสี่ยงความถี่สูงหัวใจ การเจาะเลือดตรวจความสมบูรญ์ของเลือด เจาะเลือดตรวการทำงายของไทรอยด์

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมที่นี่

เพิ่มเพื่อน