ชนิดของหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

 

การแบ่งกลุ่ม Atrial fibrillation สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม การแบ่งหัวใจเต้นสั่นพริ้วเป็นชนิดต่างๆเพื่อประโยชน์ในการรักษา

  1. First diagnosed atrial fibrillationชนิดที่เพิ่งจะทราบว่าเป็นโรคหัวใจสั่นพริ้ว ผู้ป่วยเพิ่งจะมีอาการและตรวจพบหัวใจสั่นพริ้วครั้งแรก อ่านที่นี่
  2. Paroxysmal Atrial Fibrillation หัวใจจะเต้นสั่นพริ้วเกิดทันที และหายเองได้ อาการมีตั้งแต่น้อยจนอาการรุนแรง ส่วนใหญ่จะหายในหนึ่งวัน แต่ก็อาจจะหายในหนึ่งสัปดาห์ อ่านการรักษา
  3. Persistent Atrial Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพริ้วนานกว่าสัปดาห์ แต่น้อยกว่า 1 ปี และไม่สามารถหายไปเองหากไม่ได้รับการรักษาด้วยยา หรือการรักษาด้วยไฟฟ้าา อ่านการรักษา
  4. Longstanding Persistent Atrial Fibrillation มีอาการนานกว่า 1 ปี
  5. Permanent Atrial Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพริ้วที่เป็นถาวรไม่สามารถกลับสู่ปรกติแม้ว่าจะใช้ยาหรือการช็อคไฟฟ้า

การวินิจฉัยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

หากสังเกตว่า หัวใจของคุณมีการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ และมีอาการเจ็บหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย เริ่มตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น 

หากแพทย์สันนิษฐานว่า คุณมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหลังประเมินอาการต่างๆ แล้ว คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจต่างๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่นเสี่ยงความถี่สูงหัวใจ การเจาะเลือดตรวจความสมบูรญ์ของเลือด เจาะเลือดตรวการทำงายของไทรอยด์

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมที่นี่

เพิ่มเพื่อน