การวัดสัญญาณชีพ Vital sign

การวัดสัญญาณชีพ Vital sign หมายถึงการวัด ความดันโลหิต ชีพขจร การหายใจ และอุณหภูมิ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการติดตามโรคว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง