หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การวัดสัญญาณชีพ Vital sign

 

การวัดสัญญาณชีพ Vital sign หมายถึงการวัด ความดันโลหิต ชีพขจร การหายใจ และอุณหภูมิ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการติดตามโรคว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

   

fb google