ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงต่อหัวใจเต้นพริ้ว
  • อายุ ผู้ที่อายุมากจะมีโอกาศเป็นโรคหัวใจเต้นสั่นพริ้วสูงตามอายุ
  • โรคหัวใจ. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจเช่นโรคลิ้นหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผ่าตัดหัวใจ กลุ่มเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

  • ความดันโลหิตสูง ผู้ที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ดี ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสั่นพริ้ว อ่านที่นี่
  • โรคเรื้อรังอื่นๆ ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคนอนกรน และโรคทางอายุรกรรมอื่นๆจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสั่นพริ้ว
  • ผู้ที่ดื่มสุรา.ผู้ที่ดื่มสุราจะกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นผิดปรกติสำหรับผู้ชายหากดื่มมากกว่า 5 หน่วยสุรา ผู้หญิงดื่มมากกว่า 4 หน่วยสุราจะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วอ่านที่นี่
  • ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีประวัติครอบครัวจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมที่นี่

เพิ่มเพื่อน