อาการของหัวใจเต้นสั่นพริ้ว Atrial fibrillation 8 อาการ

หัวใจเต้นสั่นพริ้ว Atrial fibrillation มีผลทำใหปริมาณเลือดที่หัวใจบีบตัว ventricular stroke volume ลดลงประมาณร้อยละ 20 แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการใดๆ เลยก็ได้ หรือในบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อาการใจสั่น จนกระทั่งอาการมากๆ ก็ได้ เช่นน้ำท่วมปอด( acute pulmonary edema.) แต่ที่พบมากที่สุด ได้แก่ อาการเหนื่อยอ่อนเพลีย (fatique) หรืออาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงอื่นๆ.

อาการอาจเป็นๆ หายๆ (paroxysmal) หรือเป็นต่อเนื่อง (เรื้อรัง) ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางคนไม่แสดงอาการ แต่คนที่เป็น

เจ็บหน้าอก

อาการของหัวใจเต้นสั่นพริ้ว Atrial fibrillation

ส่วนใหญ่มักมีอาการชัดเจน ทำให้ไม่สบาย ตกใจกลัว และมีอาการต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้

  1. ใจสั่นอย่างทันทีทันใด หรือหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ ใจสั่นเหมือนคนออกกำลังกาย บางคนจะรู้สึกว่าทรวงอกบริเวณหัวใจกระเพื่อม
  2. ความดันโลหิตต่ำหากหัวใจเต้นเร็วมากบางท่านอาจจะมีความดันโลหิตต่ำซึ่งจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหรือเวียนศีรษะ หน้าซีด เวลาเปลี่ยนท่าจากนอนหรือนั่งไปยืนจะทำให้เกิดอาการหน้ามืด
  3. หัวใจเต้นเร็ว ซึ่งบางครั้งหัวใจจะหยุดเต้นตามด้วยเกิดเสียงตุ้บ แล้วเต้นเร็ว
  4. อ่อนเพลีย ไม่มีแรงเพลีย ไม่อยากจะทำงานหรือเดิน
  5. เหนื่อง่าย งานที่เคยทำได้จะเหนื่อย เดินขึ้นบันไดหรือเดินเร็วจะเหนื่อย
  6. แน่นหรือเจ็บหน้าอกและลำคอ
  7. เหงื่อออก มึนงง สับสน หายใจลำบาก เป็นลมหมดสติ (syncope)
  8. บางท่านจะมาด้วยโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

ท่านควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการดังกล่าว

อัมพาต

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมที่นี่

เพิ่มเพื่อน