โรคแทรกซ้อนของหัวใจเต้นสั่นพริ้ว

โรคแทรกซ้อนจะเกิดจากลิ่มเลือดที่เกิดในหัวใจลอยไปอุดยังหลอดเลือด เมื่ออวัยวะนั้นขาดเลือดก็จะเกิดอาการของอวัยวะนั้น ที่สำคัญได้แก่

  1. สมองขาดเลือด
  2. หัวใจวาย

โรคสมองขาดเลือด Stroke

ขณะที่หัวใจสั่นพริ้วเลือดจะคั่งที่หัวใจห้องบนเนื่องจากเลือดไม่สามารถสูบฉีดลงหัวใจห้องล่าง เลือดที่คั่งที่หัวใจห้องบนจะกลายเป้นลิ่มเลือดเรียก Thrombus เมื่อลิ่มเลือดลอยออกจากหัวใจและไปอุดหลอดเลือดสมอง ทำให้สมองขาดเลือด การรักษาจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด

Atrial Fibrillation and Stroke

 


จากภาพเมื่อเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วก็จะเกิดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด Thrombus หากมีลิ่มเลือดขนาดเล็กหลุดลอยเข้าไปในหลอดเลือดแดง ก็จะไปอุดยังอวัยวะต่างๆ ที่พบบ่อยจะไปอุดหลอดเลือดแดงที่สมองทำให้เกิดสมองขาดเลือด

โรคหัวใจวาย

สำหรับที่เป็นโรคหัวใจวายในสภาวะปรกติหัวใจสามารถสูบเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียง แต่เมื่อเกิดหัวใจเต้นสั่นพริ้วปริมาณเลือดที่สูบฉีดจะลดลงถึงร้อยละ 20 ซึ่งจะทำให้อาการหัวใจวายกำเริบ

นอกจากนั้นหัวใจเต้นสั่นพริ้วอาจจะทำให้เกิด