การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดของโรคหัวใจห้องบนเต้นสั่นพริ้ว

เนื่องจากการที่หัวใจเต้นสั่นพริ้วจะมีความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดเนื่องจาก การที่หัวใจเต้นสั่นพริ้วจะทำให้มีการคั่งของเลือดที่หัวใจห้องบน และเกิดลิ่มเลือด หากลิ่มเลือดหลุดเข้ากระแสเลือดไปหลอดเลือดแดงและอุดตามอวัยวะต่างๆ หากลิ่มเลือดอุดที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอัมพาต


ยาที่ใช้ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

  • Warfarin (Coumadin): อ่านที่นี่
  • Eliquis: ยาตัวนี้รายงานว่าได้ผลดีกว่า warfarin
  • Aspirin and clopidogrel (Plavix):สำหรับผู้ที่รับประทานยา warfarinไม่ได้ก็สามารถใช้ยาสองชนิดนี้ร่วมกัน
  • Heparin and enoxaparin (Lovenox):ยาทั้งสองชนิดเป็นยาฉีด
  • Dabigatran (Pradaxa):เป็นยาใหม่
  • Rivaroxaban (Xarelto):ยาชนิดนี้เป็นยาใหม่
  • Dabigatran
  • Apixaban
  • Edoxaban

การรักษาโรคหัวใจเต้นสั่นพริ้ว การรักษาโดยการเปลี่ยนจังหวะการเต้น การรักษาโดยการควบคุมการเต้น