หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดของโรคหัวใจห้องบนเต้นสั่นพริ้ว

เนื่องจากการที่หัวใจเต้นสั่นพริ้วจะมีความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดเนื่องจาก การที่หัวใจเต้นสั่นพริ้วจะทำให้มีการคั่งของเลือดที่หัวใจห้องบน และเกิดลิ่มเลือด หากลิ่มเลือดหลุดเข้ากระแสเลือดไปหลอดเลือดแดงและอุดตามอวัยวะต่างๆ หากลิ่มเลือดอุดที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอัมพาต


ยาที่ใช้ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

การรักษาโรคหัวใจเต้นสั่นพริ้ว การรักษาโดยการเปลี่ยนจังหวะการเต้น การรักษาโดยการควบคุมการเต้น