การลดการเต้นของหัวใจ Heart rate control

ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถเปลี่ยนการเต้นของหัวใจจากการเต้นสั่นพริ้วเป็นการเต้นปรกติ ดังนั้นการรักษาจะควบคุมการเต้นของหัวใจให้อยู่ในช่วง 60-100 ครั้งต่อนาทีซึึ่งทำได้โดย

 • โดยการใช้ยา แพทย์จะให้ยา digoxin (Lanoxin).เพื่อลดการเต้นของหัวใจซึ่งอาจจะต้องใช้ยาชนิดอื่นช่วยเช่น
  • ยากลุ่ม Beta blockers เช่น metoprololatenololbisoprolol,nebivolol
  • ยากลุ่ม Non-dihydropyridine calcium channel blockers เช่น diltiazem หรือverapamil
  • ยากลุ่ม Cardiac glycosidesเช่น digoxin
 • หากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลจะใช้ Atrioventricular (AV) node ablation.โดยการใส่สายเข้หลอดเลือด และไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และใช้คลื่นวิทยุทำลาย Atrioventricular (AV) node ไฟฟ้าจากการเต้นสั่นพริ้วจากหัวใจห้องบนจะไม่ลงไปยังหัวใจห้องล่าง การรักษาด้วยวิธีนี้จะต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ


การรักษาด้วยวิธีลดการเต้นของหัวใจเหมาะกับผู้ป่วยชนิดใด

การลดการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นสั่นพริ้วชนิดถาวรและมีลักษณะดังนี้

 • อายุมากกว่า 65 ปี
 • เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • มีข้อห้ามในการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ไม่สามารถทำการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า

การรักษาโรคหัวใจเต้นสั่นพริ้ว การรักษาโดยการเปลี่ยนจังหวะการเต้น การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด