หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่าเรือ Paripurna Navasana (Full Boat Pose)

 

วิธีการฝึก

  1. นั่งบนพื้น เท้าเหยียดตรง มือยันพื้นข้างสะโพก นิ้วมือชี้ไปข้างหน้า เหยียดแขน
  2. หายใจออกและเอนลำตัวไปข้างหลัง ยกขาขึ้นจากพื้นทำมุม 45-55 องศากับพื้น ปลายเท้าอยู่เหนือศีรษะ
  3. ยกแขนขึ้นแขนเหยียดตรง ขนานกับพื้นและอยู่ในแนวระดับหัวไหล่ ฝ่ามือหันเข้าต้นขา
  4. หลังเหยียดตรง น้ำหนักอยู่บนก้น  ทรงตัวอยู่ในท่าสมดุลสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ให้ค้างอยู่ 10-20 วินาทีค่อยๆเพิ่มจนได้ 1 นาที
  5. คลายท่า

สำหรับท่านที่ฝึกใหม่ อาจจะใช้เข็มขัดคล้องปลายเท้าแล้วใช้มือดึง

ประโยชน์

ข้อห้ามในการฝึก

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ| ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google