jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เริ่มต้นฝึกโยคะ

โยคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แต่สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีโรคหรือไม่

หรือว่าหากมีโรคประจำตัวควรจะปรึกษาแพทย์ การเริ่มต้นที่ดีจะทำให้การฝึกประสบผลสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเริ่มฝึกโยคะ

โยคะ

ปรึกษาแพทย์

ให้ท่านหอบหนังสือโยคะ และภาพท่าที่ท่านคิดจะฝึกให้แพทย์ดู เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าไม่ควรฝึกท่าใด คำแนะนำสำหรับท่านที่มีโรคความดันโลหิตสูง ต้อหิน ไม่ควรฝึกท่ายืนด้วยไหล่ ยืนด้วยมือหรือยืนด้วยศีรษะ เพราะจะทำให้เพิ่มความดัน

เลือกสถานที่ฝึก

การฝึกด้วยตัวเองหากไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดบาดเจ็บแก่ผู้ฝึก หากมีผู้รู้ช่วยจะทำให้การฝึกได้ผลดี ครูฝึกควรจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์

 

ต้องประเมินตัวเอง

ระหว่างการฝึกต้องคอยสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติ เช่นอาการปวดหรือยอกต่อข้อต่างหรือไม่ หากมีอาการก็ควรจะหยุดและปรึกษาแพทย์หรือผู้รู้

การฝึกที่บ้าน

สำหรับท่านที่ยังไม่แข็งแรงท่านอาจจะซื้อหนังสือหรือวีดีโอฝึกก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และความแข็งแรงก่อนจะเข้าฝึกอย่างจริงจัง ในการฝึกอย่าฝึกคนเดียวควรจะมีเพื่อนร่วมด้วยเพื่อช่วยฝึกในบางท่า

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการฝึกโยคะ

การฝึกโยคะให้ได้ผลดี