เริ่มต้นฝึกโยคะ

โยคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แต่สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีโรคหรือไม่

หรือว่าหากมีโรคประจำตัวควรจะปรึกษาแพทย์ การเริ่มต้นที่ดีจะทำให้การฝึกประสบผลสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเริ่มฝึกโยคะ

โยคะ

ปรึกษาแพทย์

ให้ท่านหอบหนังสือโยคะ และภาพท่าที่ท่านคิดจะฝึกให้แพทย์ดู เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าไม่ควรฝึกท่าใด คำแนะนำสำหรับท่านที่มีโรคความดันโลหิตสูง ต้อหิน ไม่ควรฝึกท่ายืนด้วยไหล่ ยืนด้วยมือหรือยืนด้วยศีรษะ เพราะจะทำให้เพิ่มความดัน

เลือกสถานที่ฝึก

การฝึกด้วยตัวเองหากไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดบาดเจ็บแก่ผู้ฝึก หากมีผู้รู้ช่วยจะทำให้การฝึกได้ผลดี ครูฝึกควรจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์

 

ต้องประเมินตัวเอง

ระหว่างการฝึกต้องคอยสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติ เช่นอาการปวดหรือยอกต่อข้อต่างหรือไม่ หากมีอาการก็ควรจะหยุดและปรึกษาแพทย์หรือผู้รู้

การฝึกที่บ้าน

สำหรับท่านที่ยังไม่แข็งแรงท่านอาจจะซื้อหนังสือหรือวีดีโอฝึกก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และความแข็งแรงก่อนจะเข้าฝึกอย่างจริงจัง ในการฝึกอย่าฝึกคนเดียวควรจะมีเพื่อนร่วมด้วยเพื่อช่วยฝึกในบางท่า

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการฝึกโยคะ

 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกให้พร้อม คลิกที่นี่
 2. สถานที่ฝึกควรจะเงียบไม่มีเสียงรบกวน เสียงดังจะทำให้เกิดความเครียด สถานที่ควรจะสะอาด ไม่มีแมลงหรือสิ่งรบกวนอื่นๆ อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ฝึกควรจะเป็นพื้นเรียบ
 3. การเตรียมตัว ควรจะสวมเสื้อผ้าที่พอดีกับตัวไม่หลวมหรือคับเกินไป ไม่ควรจะรับประทานอาหารอิ่มก่อนฝึก หรือไม่ควรจะปล่อยให้หิวมากเกินไป ควรจะรับประทานอาหารอ่อนก่อนการฝึกสัก 1 ชั่วโมง และควรจะถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการฝึก
 4. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือมีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆต้องแจ้งครูฝึก ขณะไม่สบายเช่นไข้หวัดก็ควรจะงดฝึก ขณะมีประจำเดือนให้หลีกเลี่ยงท่าที่ยืนด้วยไหล่ มือหรือศีรษะ
 5. ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำควรจะหลีกเลี่ยงท่าที่ยืนด้วยไหล่ มือ ศีรษะ ท่าที่ต้องก้ม
 6. ในการฝึกให้เริ่มจากท่าง่ายๆก่อน และอาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วย ในการฝึกใหม่ๆให้ลืมตาเพื่อจัดท่าให้ถูกต้อง ไม่จำเป็นที่ต้องฝึกทุกท่าและไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่น
 7. ในการฝึกใหม่ๆยังไม่ต้องกังวลเรื่องการหายใจ ให้จัดท่าให้ถูกต้องก่อน
 8. การหายใจให้หายใจทางจมูก ไม่ควรหายใจทางปาก ฝึกหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆ ช้า
 9. การฝึกที่จะให้ผลดีคือ ต้องมีท่าที่ถูกต้อง การหายใจที่ถูกต้อง การฝึกจิตที่ถูกต้อง
 10. สิ้นสุดการฝึกด้วยท่านอนราบหรือที่เรียกว่าท่าศพ

การฝึกโยคะให้ได้ผลดี

 1. จะต้องฝึกโยคะทุกวันโดยการฝึกท่าโยะคะ การหายใจ การผ่อนคลาย อาหารและการเข้าฌาณการฝึกทุกวันจะทำให้สุขภาพและจิตใจแข็งแรงขึ้น
 2. ต้องหมันฝึกโยคะกับครูฝึกโยคะ การฝึกถูกต้องจะทำให้การฝึกประสบผลสำเร็จ
 3. หาหนังสือเกี่ยวกับโยคะศึกษาโดยเฉพาะวิถี8 และควรจะนำมาปฏิบัติ
 4. นำวิถี 8 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 5. จะต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ แต่บางท่านแนะนำให้รับประทานผัก
 6. การฝึกโยคะเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจไม่เกี่ยวกับศาสนา