การผ่อนคลาย Relaxation

การผ่อนคลายโยคะ

คนเราใช้พลังงานไปกับชีวิตประจำวันอย่างมากมาย ทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง การทำงานอาหารและสังคมปัจจุบันรวมทั้งการพักผ่อนเช่นการเต้นรำหรือฟังเพลง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายไม่ได้มีการผ่อนคลาย การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจะเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ร่างกาย ในการดำเนินชีวิตร่างกายต้องสร้างพลังงานส่วนหนึ่งสำหรับงานวันต่อไป แต่พลังงานเหล่ากลับถูกใช้ไปในเวลาไม่กี่นาทีเนื่องจากความโกรธ อารมณ์เสีย การได้รับบาดเจ็บหรือความเครียด หากเกิดจนเป็นปกตินิสัยจะส่งผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจ

ในขณะที่ร่างกายผ่อนคลายร่างกายจะใช้พลังงานต่ำมาก พลังงานที่ใช้เพียงเพื่อการทำงานขั้นพื้นฐานของร่างกาย ในการผ่อนคลายจะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกาย(Physical) จิตใจ (Mental) และจิตวิญาณ (Spiritual)

 

  1. Physical Relaxation การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากความคิด และความคิดก็คือการเคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง ดังนั้นการผ่อนคลายทางร่างกายต้องเริ่มที่ความคิดก่อน โดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่นิ้วหัวแม่เท้าแล้วไล่สูงจนถึงศีรษะและร่างกายก็ส่งสัญญาณให้อวัยวะภายในได้ผ่อนคลาย ท่าที่เหมาะสมในการผ่อนคลายคือท่าศพ
  2. Mental Relaxation โดยการหายใจเข้าออกสม่ำเสมอสัก 4-5 นาที จิตใจจะสงบคุณจะรู้สึกจิตใจสงบ
  3. Spiritual Relaxation แม้ว่าคุณสามารถผ่อนคลายจิตใจแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ อารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมา การค้นพบอัตตาจะเป็นแหล่งแห่งความสุข ความสงบ และพลังของชีวิต หากคุณเข้าอัตตาจึงจะเป็นการผ่อนคลายที่สมบูรญ์