หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่าวีระ Virasana (Hero Pose)

วิธีฝึก

  1. นั่งบนส้นเท้า เข่าชิดกัน หากเจ็บเท้าอาจจะปูผ้ารองพื้น
  2. แยกปลายเท้าออกจากกัน ให้ปลายเท้าอยู่ในแนวหัวไหล่ โดยที่เข่ายังอยู่ติดกันฝ่าเท้าหงาย ก้นนั่งติดพื้น
  3. นิ้วหัวแม่มือจรดน้ำ๙เป็นวงกลม วางมือบนต้นขา
  4. หายใจเข้าออกช้า 6 ครั้ง ขณะหายใจออกให้มือทั้งสองข้างประสานนิ้วกัน ยกมือทั้งสองขึ้นเหนือหัว หงายฝ่ามือขึ้นค้างท่านี้ไว้หายใจเข้าออกช้าๆ 6 ครั้ง

ประโยชน์ข้อห้ามฝึก

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ| ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google