หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่านั่งก้มตัว Paschimottanasana

 

วิธีฝึก

  1. นั่งหลังตรง เท้าเหยียดไปข้างหน้า
  2. หายใจออกแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้า คว่ำฝ่ามือแขนขนานกับพื้น หรือมือทั้งสองจับที่ฝ่าเท้า หรือใช้เข็มขัดเกี่ยวฝ่าเท้า
  3. ขณะหายใจเข้า ให้ยกมือทั้งสองข้างเหนือศีรษะ ก้มตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุด เข่าตึงตลอดเวลา ให้ศีรษะ ใกล้เข่ามากที่สุด ฝ่ามืออาจจะจับปลายเท้า หรือวางบนพื้น หรือใช้เข็มขัดเกี่ยวฝ่าเท้า
  4. ก้มจนหน้าใกล้กับเข่า คงท่าไว้ 1-3 นาที
  5. ให้ทำซ้ำ 2-3 ครั้ง

ประโยชน์

 

ข้อห้ามฝึก

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ| ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google