ท่าสิทธะ Siddhasana


ท่าสิทธะ

วิธีการฝึก

  1. นั่งบนพื้น เท้าเหยียดตรง หากต้องนั่งนานอาจจะหาเบาะรองก้น
  2. งอเข่าซ้าย ใช้มือจับเท้าซ้าย วางในตำแหน่งส้นเท้าซ้าย แตะบริเวณหัวเหน่า ฝ่าเท้าแตะบริเวณต้นขาขวา
  3. งอเข่าขวา มือจับเท้าขวาวางบนต้นขาซ้าย ส้นเท้าขวาอยู่ใกล้กับบริเวณหัวเหน่า
  4. วางมือทั้งสองข้างบนเข่า หงายฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มือจับกับนิ้วชี้ นิ้วอื่นเหยียดตรง
ประโยชน์
  • เป็นท่าที่ใช้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
  • ใช้เป็นท่าทำสมาธิ

ท่าเรือ Paripurna Navasana | Baddha Konasana | ท่าศีรษะถึงเข่า Janu Sirsasana | ท่านั่งก้มตัว Paschimottanasana | ท่าสิทธะ Siddhasana | ท่าดอกบัว Padmasana | ท่าวีระ Hero pose | ท่าหน้าวัว Gomukhasana (Cow Face Pose) | ท่าบิดตัวขาพับ Ardha Matsyendrasana | ท่านั่งพนมมือ | ท่านั่งบิดตัวเหยียดขา

เพิ่มเพื่อน