โยคะท่ายืน


โยคะท่ายืน

การฝึกโยคะท่ายืน บางท่าจะค่อนข้างง่าย แต่บางท่าจะค่อนข้างยากต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและการทรงตัว ผู้ฝึกไม่จำเป็นต้องทำทุกท่า ในการฝึกแต่ละครั้งควรจะมีท่ายืน 3-5 ท่าเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของร่างกาย

 1. ท่าภูเขา
 2. ท่าต้นไม้
 3. ท่าตรีโกณ
 4. ท่าตรีโกณหมุนกลับ
 5. ท่ายืนก้มตัวมือวางบนพื้น
 6. ท่าเก้าอี้
 7. ท่านักเต้นรำประยุกต์
 8. ท่ายืนแยกขายืดลำตัว
 9. ท่านักรบ
 10. ท่ายืนขาเดียวตัวที
 11. ท่าอินทรีย์
 12. ท่ามือไขว้หลัง

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ | ท่ากลับศีรษะ|

ท่าฝึกโยคะ | ท่าภูเขา | ท่าต้นไม้ | ท่าตรีโกณ | ท่าตรีโกณหมุนกลับ | ท่ายืนก้มตัวมือวางบนพื้น | ท่าเก้าอี้ | ท่านักเต้นรำประยุกต์ | ท่ายืนแยกขายืดลำตัว| ท่านักรบ | ท่ายืนขาเดียวตัวที | ท่าอินทรีย์ | ท่ามือไขว้หลัง