หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่ายืนขาเดียวตัวที Virabhadrasana

วิธีการฝึก

  1. เริ่มจากท่าภูเขาคือยืนสองเท้า แขนแนบลำตัว
  2. ตามองตรงไปข้างหน้า
  3. หายใจเข้า เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า ประกบฝ่ามือ
  4. หายใจออก ยกเท้าขวาขึ้นและเหยียดไปด้านหลังให้ขนานกับพื้น พร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า ให้แขน ลำตัว และขาอยู่ในแนวเดียวกัน
  5. ให้ค้างไว้ 30 วินาทีคลายท่า สลับข้าง ทำซ้ำ

 

ประโยชน์

สำหรับท่านที่ฝึกชำนาญแล้วให้หลับตาระหว่างการฝึกเพื่อฝึกการทรงตัว

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ | ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google