หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่าตรีโกณ Trikonasana

วิธีการฝึก

  1. ยืนเท้าชิดกัน มือแนบลำตัว หรือยืนท่าภูเขา
  2. แยกเท้าให้กว้างประมาณ 2ช่วงไหล่
  3. หายใจเข้า ยกแขนสองข้างกางออกขนานกับพื้นในระดับไหล่ หงายฝ่ามือคว่ำ
  4. หายใจออกช้าๆพร้อมกับเอียงตัวลงไปเท้าขวา ฝ่ามือขวาวางที่ฟื้นใกล้กับตาตุ่มด้านนอก ถ้ามือไม่ถึงอาจจะจับบริเวณข้อเท้า หรือหาบล็อกไว้ให้มือยัน แขนซ้ายเหยียดตรงและชี้ขึ้น ไหล่และแขนทั้งสองข้างอยู่ในแนวตรงกัน
  5. หันหน้าขึ้น ตามองไปทางมือซ้าย
  6. หายใจเข้าและคลายท่าโดยการยืดลำตัวขึ้น
  7. ทำซ้ำ 4-7 ครั้งในแต่ละข้าง

ประโยชน์

ข้อห้ามฝึก

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ | ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google