หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่าอินทรีย์ Garuda-asana

 

วิธีการฝึก

  1. ยืนท่าภูเขา
  2. ยกเท้าขวา งอเข่าขวาซ้อนบนเข่าซ้าย ตวัดข้อเท้าขวาเกี่ยวบนข้อเท้าซ้าย
  3. ย่อเข่าซ้ายลงให้มากที่สุด
  4. ให้เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า ศอกขวาอยู่บนศอกซ้าย งอศอกทั้งสองข้าง พลิกฝ่ามือประกบเหมือนการไหว้
  5. ยกศอกขึ้นระดับไหล่หรือสูงกว่า
  6. คลายท่า
  7. สลับข้าง ทำซ้ำท่าเดิม

ประโยชน์

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ | ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google