หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

วิธีการฝึก

 
  1. ยืนในท่าภูเขา แยกเท้า 3-4 ฟุต มือเท้าเอว แอ่นลำตัวไปด้านหลัง คงท่าไว้
  2. ก้มตัวลง เมื่อส่วนลำตัวขนานกับพื้น วางมือบนพื้นระหว่างเท้าทั้งสอง เข่าตึงตลอดเวลาแขนตึง เงยหน้ามองเพดาน
  3. กางขาเพิ่ม งอศอก วางศีรษะลงบนพื้น ตรงกับแนวเท้า น้ำหนักตกลงที่เท้าทั้งสองข้าง มือและเท้าอยู่ในแนวตรงกัน คงท่าไว้30 วินาที-1นาที
  4. คลายท่า

ประโยชน์


 

ข้อห้ามฝึก

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ | ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google