หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่ามือไขว้หลัง


 

วิธีฝึก

  1. ยืนตรงในท่าภูเขา
  2. ยื่นมือไปข้างหลัง ประกบมือทั้งสองข้าง
  3. หายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับยกแขนห่างออกจากลำตัวให้มากที่สุด
  4. หายใจออกช้าๆพร้อมกับยกแขนลง
  5. ทำซ้ำกัน 3 ครั้ง

ประโยชน์

ท่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดต้นคอ โดยเฉพาะผู้ที่นั่งนานให้ไปเดินและทำท่านี้จะทำให้เลือดไปเลี้ยงทรวงอกและสมองเพิ่ม

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ | ท่ากลับศีรษะ|

   

fb google