การฝึกโยคะท่านอนหงาย


การฝึกโยคะท่าศพอาสนะ

การฝึกโยคะท่านอนที่สำคัญมีอยู่3 ท่าได้แก่

  1. ท่าศพอาสนะ Savasana
  2. ท่า Supta Padangusthasana
  3. Supta Baddha Konasana
  4. ท่าสะพานโค้ง Urdhva Dhanurasana
  5. ท่าครึ่งสะพานโค้ง Setu Bandha Sarvangasana
  6. ท่าดึงขา
  7. ท่าเข่าชิดอก
  8. ท่านอนหงายบิดตัว
  9. ท่าปลา

ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ| ท่ากลับศีรษะ|

เพิ่มเพื่อน