ท่าดึงขา Purvana-mukta-asana


โยคะท่าดึงขา

วิธีการฝึก

  1. นอนในท่าซากศพ
  2. หายใจเข้าช้าๆ ดึงเข่าซ้ายเข้าหาลำตัวโดยใช้มือช่วยดึง ส่วนเท้าขวาวางบนพื้น
  3. กลั้นหายใจและค้างท่านี้ไว้ เมื่อเริ่มหายใจออกให้ยกหลังและศีรษะแตะเข่า กลั้นหายใจไว้
  4. เมื่อเริ่มหายใจเข้าช้าๆให้ศีรษะและหลับกลับลงนอนบนพื้น กลั้นหายใจไว้
  5. เมื่อเริ่มหายใจออกให้เหยียดขาซ้ายลงบนพื้น
  6. นอนพักสักครู่ แล้วเริ่มทำอีกข้างหนึ่ง

ประโยชน์

  • ช่วยยืดกล้ามเนื้อหลัง ต้นขา สะโพก
  • ลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง ปวดสะโพก
  • ช่วยลดก๊าซในกระเพาะ

ข้อห้าม

  • ผู้ที่มีโรคกระดูกสันหลัง และสะโพก

ท่าศพอาสนะ Savasana | ท่า Supta Padangusthasana | Supta Baddha Konasana | ท่าสะพานโค้ง Urdhva Dhanurasana | ท่าครึ่งสะพานโค้ง Setu Bandha Sarvangasana | ท่าดึงขา | ท่าเข่าชิดอก | ท่านอนหงายบิดตัว | ท่าปลา