ท่าเข่าชิดอก Pavanamuktasan


โยคะท่าเข่ชิดอก

วิธีการฝึก

  1. นอนราบ เท้าเหยียดตรง แขนวางข้างลำตัว
  2. หายใจเข้าช้าๆพร้อมกับยกเข่าซ้ายชิดหน้าอก ใช้มือทั้งสองกอดเข่าให้ชิดหน้าอกให้มากที่สุด กลั้นหายใจให้นานนับ 1 2 3 แล้ว
  3. หายใจออกพร้อมกับคลายท่า สลับข้าง ทำซ้ำข้างละ 3 ครั้งรูป A

เมื่อร่างกายแข็งแรงให้ยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นชิดหน้าอกและใช้มือทั้งสองข้างกอดขาทั้งสองข้างนับ 1 2 3 แล้วหายใจออกพร้อมกับคลายท่า หากทำจนเกิดความชำนาญและร่างกายแข็งแรง ให้ยกลำตัวและศีรษะขึ้น ให้ศีรษะจรดเข่ารูป B

สำหรับท่านที่ไม่สามารถทำในท่านอน ท่านอาจจะทำในท่านั่งหลังตรง หายใจเข้าช้าๆและยกเข่าชิดหน้าอกนับ 1 2 3 แล้วค่อยๆหายใจออกคลายท่า สลับข้างทำซ้ำข้างละ 3 ครั้งรูป C

ประโยชน์

  • ลดอาการแน่นท้องเนื่องจากก๊าซในท้อง หรือจุกอกเนื่องจากกรดมาก
  • ลดอาการท้องผูก
  • เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปสมองและคอ
  • ลดปริมาณไขมันในร่างกาย
  • ลดอาการปวดหลัง
  • ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง

ท่าศพอาสนะ Savasana | ท่า Supta Padangusthasana | Supta Baddha Konasana | ท่าสะพานโค้ง Urdhva Dhanurasana | ท่าครึ่งสะพานโค้ง Setu Bandha Sarvangasana | ท่าดึงขา | ท่าเข่าชิดอก | ท่านอนหงายบิดตัว | ท่าปลา

เพิ่มเพื่อน