ท่านอนหงายบิดตัว Supta Parivartanasana


ท่านอนหงายบิดตัว

วิธีการฝึก

  1. นอนหงาย เหยียดขา กางแขนออกเป็นแนวเดียวกับไหล่ หงายฝ่ามือ
  2. งอเข่าขวา ใช้มือซ้ายแตะด้านนอกของเข่าขวา
  3. ใช้มือซ้ายดันเข่าขวาติดพื้น พร้อมกับบิดตัวไปทางขวา หน้าหันไปทางไหล่ขวา
  4. คลายท่า สลับข้างทำ

ประโยชน์

  • ช่วยลดอาการปวดหลัง
  • ลดอาการปวดประจำเดือน

ท่าศพอาสนะ Savasana | ท่า Supta Padangusthasana | Supta Baddha Konasana | ท่าสะพานโค้ง Urdhva Dhanurasana | ท่าครึ่งสะพานโค้ง Setu Bandha Sarvangasana | ท่าดึงขา | ท่าเข่าชิดอก | ท่านอนหงายบิดตัว | ท่าปลา

เพิ่มเพื่อน