การฝึกโยคะท่า Supta Padangusthasana(Reclining Big Toe Pose)วิธีการฝึก

 1. นอนหงายบนพื้น เท้าเหยีอด หากรู้สึกไม่สบายศีรษะให้หาหมอนเล็กหนุนศีรษะ ให้หายใจออกดึงเข่าซ้ายเข้าหาลำตัว ใช้มือกอดต้นขาให้ต้นขาแนบลำตัว
 2. ใช้เข็มขัดคล้องผ่าเท้า มือทั้งสองข้างดึงปลายเข็มขัด หายใจเข้าพร้อมกับยกเท้าขึ้นตั้งฉากกับลำตัว ขยับมือขึ้นเพื่อให้แขนเหยียดมากที่สุด พยายามดึงมือลงมาเพื่อให้สะบักกดพื้น
 3. อาจจะค้างอยู่ในท่าดังกล่าวหรือหายใจออกและแยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายจนเท้าซ้ายอยู่เหนือพื้นไม่กี่นิ้ว คาอยู่ในท่านี้1-3 นาทีให้ยกเท้าซ้ายกลับไปแนวตั้งฉากอีก 1-3 นาทีแล้วกลับไปท่านอน 30 วินาที แล้วจึงฝึกเท้าขวา

ประโยชน์

 1. เป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ด้านหลัง กล้ามเนื้อน่อง
 2. เพิ่มความแข็งแรงของเข่า
 3. กระตุ้นต่อมลูกหมาก
 4. ช่วยระบบย่อยอาหาร
 5. ลดอาการปวดหลัง ปวดประจำเดือน
 6. ลดความดันโลหิต

ข้อห้าม

 • ท้องร่วง
 • ปวดศีรษะ
 • ความดันโลหิตสูงมาก

ท่าศพอาสนะ Savasana | ท่า Supta Padangusthasana | Supta Baddha Konasana | ท่าสะพานโค้ง Urdhva Dhanurasana | ท่าครึ่งสะพานโค้ง Setu Bandha Sarvangasana | ท่าดึงขา | ท่าเข่าชิดอก | ท่านอนหงายบิดตัว | ท่าปลา

เพิ่มเพื่อน