หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ท่าเก้าอี้ Utkatasana (Chair Pose)

 

วิธีฝึก

  1. ยืนในท่าภูเขา หายใจเข้าช้าๆ ยกมือขึ้นตั้งฉากกับพื้น พนมมือ
  2. หายใจออก ย่อเข่าลงให้มากที่สุดจนขนานกับพื้น
  3. ยืดอก เหยียดลำตัวให้ตรง อย่าให้ก้มตัวไปข้างหน้า
  4. คงท่านี้ไว้ 30 วินาที - 1 นาทีแล้วคลายท่าโดยการยกมือลงและยืนตามท่าภูเขา

สำหรับท่านที่ฝึกใหม่อาจจะฝึกใกล้กับกำแพง โดยการให้หลังพิงกำแพง

ประโยชน์

   

fb google