ปัสสาวะกลางคืน( Nocturia): คืนการนอนหลับของคุณและเลิกปัสสาวะตอนกลางคืน

 1. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน Nocturia คืออะไร
 2. สาเหตุของปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 3. การประเมินผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยกลางคืน
 4. อาการของภาวะปัสสาวะกลางคืน nocturia ที่ควรรู้
 5. การจัดการปัสสาวะกลางคืนที่บ้าน
 6. การวินิจฉัยภาวะปัสสาวะกลางคืน
 7. การรักษาภาวะปัสสาวะกลางคืน
 8. สรุปโดยย่อของการรักษาภาวะปัสสาวะกลางคืน

ปัสสาวะบ่อยกลางคืน

1.ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน Nocturia คืออะไร

Nocturia คืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยปกติแล้วคนเราควรสามารถนอนหลับได้โดยไม่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยกว่า 1 ครั้ง ถือว่ามีภาวะ nocturia มักส่งผลให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จนอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ได้

2.สาเหตุของปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

การค้นหาสาเหตุของปัสสาวะกลางคืนNocturia

มีสาเหตุหลายประการ การประเมินเบื้องต้นควรเริ่มต้นด้วย

 • ประวัติที่ดีและการตรวจร่างกาย
 • พฤติกรรมการดื่ม
 • ปริมาณคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • ตลอดจนพฤติกรรมการนอนหลับ
 • การรับประทานเกลือโซเดียมที่สูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • การใช้ยาขับปัสสาวะ
 • และโรคเบาหวาน

ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อภาวะปัสสาวะกลางคืน( Nocturia) ควรสังเกตการบวมของเท้า

ข้อมูลที่สำคัญของการวินิจฉัยและการรักษาภาวะะปัสสาวะกลางคืน (Nocturia) คือบันทึกประจำวันการปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งจะช่วยแยกภาวะปัสสาวะมากเกินออกจากกระเพาะปัสสาวะทำงานไวมากเกินไปอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าหลังการรักษา ผู้ป่วยทุกรายที่เป็นโรค Nocturia ที่ต้องการการรักษา

คำถามทั่วไปในการระบุอาการ Nocturia ที่เป็นไปได้คือ

 • "โดยเฉลี่ยแล้ว คุณตื่นตอนกลางคืนกี่ครั้งเพื่อปัสสาวะ" หากได้รับการตอบสนองเชิงบวก คำถามต่อไปคือ
 • ปัญหานี้รบกวนการนอนหลับมากน้อยเพียงใด และรบกวนจิตใจผู้ป่วยเป็นอย่างมากหรือไม่
 • คำถามเพิ่มเติมจะรวมถึงการดื่มน้ำ ประเภทของของเหลวที่กินเข้าไป ยา เช่น ยาขับปัสสาวะ รบกวนการนอนหลับ ความผิดปกติทางการแพทย์ร่วม และการมีอาการอื่นๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ

ปริมาณของเหลว

จะต้องบันทึกชนิดและปริมาณของเหลวและเวลาที่รับประทานเข้าไปมีความสำคัญในการประเมินภาวะ Nocturia ปริมาณของเหลวที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียว (มากกว่า 40 มล./กก. ต่อวัน) อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ Nocturia ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่มีสาเหตุอื่นอาจเกิดจากดื่มน้ำมาก หรืออาการทางจิต หรือสัญญาณของโรคเบาหวานหรือเบาจืดได้ ควรลดปริมาณคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายและเย็น การใช้คาเฟอีนเพียงอย่างเดียวอาจส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะทำงานหนักเกินไป และเกิดภาวะปัสสาวะมากได้ ไม่ควรกลืนของเหลวปริมาณมากก่อนนอน เช่นเดียวกับของเหลวทั่วไประหว่างอาหารเย็นและก่อนนอน โปรดทราบว่าผู้ป่วยสูงอายุบางรายอาจขาดน้ำบ้างแล้วและอาจจำเป็นต้องดื่มน้ำเพิ่มในช่วงเช้าของวัน ก่อนที่จะสามารถจำกัดปริมาณของเหลวในตอนเย็นก่อนเข้านอนได้อย่างปลอดภัย การจำกัดของเหลวก่อนนอนอาจไม่สามารถรักษาภาวะกลางคืนได้ แต่จะไม่ทำให้อาการแย่ลงและอาจช่วยได้เล็กน้อย

ยา

ยา อาหาร และอาหารเสริมหลายชนิดอาจส่งผลต่อการเก็บกระเพาะปัสสาวะและการขับปัสสาวะ ควรย้ายยาขับปัสสาวะจากรับประทานเวลาเช้าไปเป็นเวลาช่วงบ่าย ดังนั้นผลการขับปัสสาวะจะสิ้นสุดลงก่อนเข้านอน หากกำหนดวันละสองครั้ง ควรรับประทานยาตอนเย็น 6 ถึง 8 ชั่วโมงก่อนนอน (ในช่วงบ่าย) เพื่อลดผลกระทบต่อ Nocturia

โรคที่พบร่วมกับการปัสสาวะกลางคืน

กว่า 50% ของผู้ป่วยที่มีอาการ Nocturia อย่างน้อย 2 ครั้งต่อคืนรายงานว่ามีโรคร่วมอย่างน้อย 3 โรค ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคเบาหวาน การใช้ยาขับปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โรคอื่นๆที่อาจจะพบได้แก่ ความผิดปกติของการนอนหลับอื่นๆ การมองเห็น และปัญหาหกล้มขณะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน ประวัติการหกล้ม เวียนศีรษะ และสมองเสื่อมก่อนหน้านี้ โรคอ้วนเพิ่มเป็นสองเท่าหรือสามเท่าของอุบัติการณ์ของภาวะกลางคืนในทั้งสองเพศ

อาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (LUTS)

อาการที่บอกว่ามีปัญหาทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ใช้เวลาในการปัสสาวะนาน ปวดเบ่ง ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะบ่อย ความเร่งด่วน กระแสไม่ต่อเนื่อง กลั้นไม่ได้ หากมีอาการดังกล่าวจะต้อง ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะเพิ่มเติม อาการของกระเพาะปัสสาวะระคายเคือง โดยเฉพาะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปริมาตรตกค้างหลังปัสสาวะน้อยกว่า 200 มล หรือมีหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีสิ่งกีดขวาง อาจบ่งบอกถึงภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินและ/หรือทำให้เกิดระบบประสาท ซึ่งโดยปกติสามารถรักษาได้ในทางการแพทย์ การใช้ยารักษากระเพาะปัสสาวะไวเกินเพื่อรักษาภาวะปัสสาวะกลางคืนในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่น่าจะประสบผลสำเร็จ การปรากฏของอาการระคายเคืองในเวลากลางวัน เช่น ความเร่งด่วน มักจะบ่งบอกถึงบทบาทที่เป็นไปได้ของการใช้ยารักษากระเพาะปัสสาวะไวเกินในการลดการปัสสาวะในเวลากลางคืนของผู้ป่วยรายนั้น แม้ว่าโดยรวมแล้วยาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีการใช้มากเกินไปในการรักษาภาวะกลางคืนก็ตาม

การประเมินห้องปฏิบัติการ

การตรวจร่างกาย

การตรวจร่างกายในด้านต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการ Nocturia มุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยปัจจัยที่มีส่วนและปัญหาสุขภาพร่วมที่อาจทำให้เกิดหรือทำให้อาการ Nocturia รุนแรงขึ้น

 • สำหรับผู้ที่ได้รับยา alpha block ควรตรวจความดันโลหิตท่านอนและท่ายืนเพื่อตรวจหาภาวะออร์โธสเตซิสและเวียนศีรษะ ซึ่งจะพบว่าความดันโลหิตท่ายืนจะต่ำกว่าท่านอน
 • ตรวจหัวใจและปอด เพื่อตรวจหาว่าหัวใจโต และมีหัวใจวายร่วมด้วยหรือไม่
 • การตรวจช่องท้องโดยเฉพาะบริเวณหัวเหน่าว่ามีก้อนหรือกดเจ็บไหม ก้อนที่คลำได้อาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะที่มีปัสสาวะคั่ง
 • หลังปัสสาวะให้ตรวจหาปริมาณปัสสาวะที่เหลือในกระเพาะปัสสาวะโดยการใส่สายสวนหรือการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
 • ตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักเพื่อตรวจว่าต่อมลูกหมากโตหรือไม่ กล้ามเนื้อทวารหนัก ก้อนทวารหนัก และอุจจาระอัด อาจส่งผลให้เกิดภาวะกลางคืนได้
 • ตรวจระบบประสาทที่ควบคุมการถ่ายปัสสาวะ
 • ตรวจเท้าว่ามีอาการบวมหรือไม่

ควรทำการตรวจปริมาตรตกค้างหลังปัสสาวะอย่างเป็นทางการด้วยการใส่สายสวนโดยตรงหรือสแกนกระเพาะปัสสาวะ สารตกค้างหลังปัสสาวะที่มากกว่า 200 มล. ถือเป็นพยาธิสภาพและอาจต้องมีการประเมินเพิ่มเติม

3.การประเมินผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยกลางคืน

Nocturia เป็นโรคที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัย ซึ่งมักจะดื้อต่อการรักษาเบื้องต้นด้วยกระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือยารักษาต่อมลูกหมาก การรักษาภาวะ Nocturia ให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีการระบุสาเหตุที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะต้องอาศัยการบันทึกการปัสสาวะ

กุญแจสำคัญในการประเมินปัสสาวะกลางคืน Nocturia คือบันทึกการปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมง ตามหลักการแล้ว ผู้ป่วยจะบันทึกเวลาและปริมาณปัสสาวะที่ถ่ายออกมาได้อย่างแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมงเต็ม และต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน เมื่อวินิจฉัยภาวะ Nocturia และนับตอนที่ปัสสาวะในเวลากลางคืน จะไม่รวมปัสสาวะก่อนเข้านอน แต่จะนับการปัสสาวะในขณะหลับ สำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ อาการ Nocturia อย่างน้อย 2 ครั้ง แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความกังวลและความจำเป็นในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับผู้ป่วยจริงๆ

ระยะเวลา ปริมาณ และประเภทของของเหลวที่รับประทานเข้าไปก็มีประโยชน์เช่นกัน และควรบันทึกไว้ด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็สามารถเพิ่มการทำงานของกระเพาะปัสสาวะได้ อย่างไรก็ตามรายละเอียดระดับนี้อาจซับซ้อนหรือยุ่งยากเกินไปสำหรับผู้ป่วยบางราย ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในบันทึกการปัสสาวะคือเวลาที่ปัสสาวะ และปริมาตรปัสสาวะที่ถ่าย ข้อมูลนี้ร่วมกับการตรวจปัสสาวะตกค้างหลังปัสสาวะจะเพียงพอที่จะระบุประเภทของภาวะกลางคืนที่ปัสสาวะมีได้

 • ตัวอย่างเช่น ปริมาณปัสสาวะตกค้างหลังปัสสาวะที่สูงบ่งชี้ว่ามีการสะสมของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะหรือความผิดปกติของต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยที่มีอาการ Nocturia รุนแรงซึ่งมีปริมาณปัสสาวะเพียงเล็กน้อยและมีปริมาณปัสสาวะตกค้างหลังปัสสาวะน้อยที่สุด มีแนวโน้มที่จะมีการทำงานของกระเพาะปัสสาวะมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับภาวะอั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเวลากลางวัน
 • ผู้ที่มีปริมาณปัสสาวะมากก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะปัสสาวะมาก (polyuria)หรืปัสสาวะมากในเวลากลางคืน ขึ้นอยู่กับว่าการขับปัสสาวะที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเพียงข้ามคืนหรือเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
 • ควรให้ความสำคัญกับการใช้ยาและจังหวะเวลา โดยเฉพาะยาขับปัสสาวะเช่น ฟูโรเซไมด์ ให้ในตอนเช้า ยาเหล่านี้มักจะเพิ่มการขับถ่ายปัสสาวะเป็นเวลา 6 ถึง 8 ชั่วโมงหลังการกินยา หลังจากนั้นจึงสะสม ของเหลวอีกครั้งในเนื้อเยื่อจากแหล่งกำเนิดเดิม หลังจากนั้นอีก 8 ชั่วโมง พื้นที่เนื้อเยื่อเหล่านี้จะเต็ม และของเหลวส่วนเกินจะถูกขับออกโดยไตในรูปของปัสสาวะ ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ป่วยรับประทานฟูโรซีไมด์ในตอนเช้า สิ่งนี้จะส่งผลและทำให้ภาวะ polyuria และ nocturia ในเวลากลางคืนรุนแรงขึ้น เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ยาฟูโรเซไมด์เพื่อลดผลกระทบต่อปัสสาวะกลางคืน( Nocturia) คือ 6 ถึง 8 ชั่วโมงก่อนเข้านอน ซึ่งเป็นการสะสมน้ำในเวลาและถ่ายปัสสาวะในตอนเช้า

โดยทั่วไปแล้ว Cystoscopy และ urodynamics ไม่จำเป็นหรือแนะนำสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการ Nocturia

สาเหตุของ nocturia มีหลายประการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่

  • การดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอน
  • ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอน
  • นอนหลับไม่เพียงพอ
  • นอนหลับในท่าที่ไม่เหมาะสม
  • ความเครียด
  • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ ยาขับปัสสาวะ
 • สาเหตุจากโรคหรือความผิดปกติ ได้แก่

  • ภาวะหัวใจล้มเหลว
  • โรคไต
  • โรคเบาหวาน
  • ต่อมลูกหมากโต
  • โรคต่อมไทรอยด์
  • โรคทางระบบประสาท
  • โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ

สาเหตุ

Nocturia มีหลายปัจจัย แต่โดยทั่วไปมีสาเหตุจากปัญหาหลัก 1 ใน 4 ปัญหา ได้แก่

 • ภาวะปัสสาวะมีมากในเวลากลางคืน
 • ภาวะปัสสาวะมีมากทั้งวัน
 • ปัญหาการจัดเก็บการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ
 • และความผิดปกติของการนอนหลับ

ภาวะปัสสาวะกลางคืน( ​​Nocturia)อาจจะเกิดหลายสาเหตุรวมกัน

1.ปัสสาวะมากกลางคืน

สาเหตุของอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนที่พบได้บ่อยที่สุดคือร่างกายผลิตปัสสาวะมากผิดปกติเฉพาะในตอนกลางคืน (Nocturnal Polyuria) ผู้ที่มีภาวะนี้จะมีอัตราส่วนปริมาณปัสสาวะตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปัสสาวะทั้งวันในวัยผู้ใหญ่ และเพิ่มขึ้นเกิน 33 เปอร์เซ็นต์ในผู้สูงอายุ  ในการคำนวณนี้ ให้หารปริมาตรปัสสาวะทั้งหมดจากตอนในตอนกลางคืนด้วยปริมาตรรวมของปัสสาวะเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ของตอนในตอนกลางคืน หรืออาจจะวัดปริมาณปัสสาวะเวลากลางคืนมากกว่า 90 มล. ต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 6.4 มล. / กก. ของน้ำหนักตัว โดยปริมาณปัสสาวะในช่วงกลางวันจะอยู่ในระดับปกติ หรือในบางรายอาจน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นอาการที่พบมากในผู้สูงอายุ และอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 • โรคและภาวะผิดปกติของร่างกาย เช่น อาการบวมน้ำ (Edema) ที่บริเวณขา ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea)
 • การใช้ยาบางชนิด อย่างยาขับปัสสาวะ (Diuretics)
 • การดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ในปริมาณมากก่อนนอน โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์อาจทําให้แย่ลง
 •  ยาขับปัสสาวะทําให้ร่างกายของคุณกําจัดของเหลวและเกลือส่วนเกินและทําให้คุณปัสสาวะบ่อยขึ้น
 • การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะกลางคืนซึ่งมีรายงานพบในผู้ป่วยมากถึง 88% คือภาวะปัสสาวะมีมากในเวลากลางคืน แม้ว่าจะมีสาเหตุและปัจจัยหลายประการก็ตาม

 • ภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนพบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ ในขณะที่ผู้ป่วยอายุน้อย มักจะเกิดจากสาเหตุความสามารถในการกระเพาะปัสสาวะในเวลากลางคืนลดลง
 • คาเฟอีนและการบริโภคของเหลวในช่องปากมากเกินไปในตอนเย็น
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง สามารถมีส่วนทำให้เกิดโรคนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว
 • การหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
 • การใช้ยาขับปัสสาวะตอนเย็น
 • อาการบวมน้ำที่บริเวณรอบข้าง
 • การรับประทานเกลือในปริมาณมาก
 • ภาวะหลอดเลือดดำขอด

ฮอร์โมนสองตัวที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการผลิตปัสสาวะรายชั่วโมง:

Arginine vasopressin อาร์จินีน วาโซเพรสซิน (AVP)

เป็นฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะที่ผลิตโดยไฮโปธาลามัสซึ่งถูกจัดเก็บและปล่อยออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ฮอร์โมนี้จะถูกปล่อยออกมาเมื่อ

 1. ออสโมลาลิตีในพลาสมาเพิ่มขึ้น (ภาวะโซเดี่ยมเลือดสูง)
 2. และเมื่อผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำ

AVP จับกับตัวรับ V2 ในท่อรวบรวมและท่อไตส่วนปลาย ส่งผลให้การผลิตปัสสาวะลดลงในที่สุด โดยปกติการผลิต AVP จะเพิ่มขึ้นในระหว่างการนอนหลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรจังหวะการเต้นของหัวใจตามปกติ การหยุดชะงักของระดับ vasopressin (AVP) จะหลั่งมากในเวลากลางคืน (AVP) ซึ่งส่งผลให้ปริมาตรปัสสาวะลดลงแต่ความเข้มข้นของปัสสาวะสูงขึ้น

 • ผู้ป่วยที่มีปัสสาวะกลางคืนบ่อยจะมีระดับ AVP ในเวลากลางคืนลดลง เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของภาวะ polyuria
 • AVP ยังทำให้หลอดเลือดตีบตัน ซึ่งเพิ่มความต้านทานต่อหลอดเลือดส่วนปลาย และเพิ่มความดันโลหิตซิสโตลิก
 • เมื่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ลดลงหรือหายไป จะส่งผลให้มีภาวะปัสสาวะมาก (polyuria) และปัสสาวะตอนกลางคืน (nocturia) เพิ่มขึ้น
 • ความผันแปรในแต่ละวันตามปกตินี้มีแนวโน้มลดลงหรือหายไปในผู้สูงอายุ
 • โรคพาร์กินสันยังสามารถทำให้เกิดภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนได้ โดยอาศัยผลกระทบต่อ AVP
 • สาเหตุอื่นๆ ของการหลั่ง AVP ในเวลากลางคืนลดลง ได้แก่ การกลายพันธุ์ของตัวรับ AVP, โรคไตจากภายใน, ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์, ภาวะหัวใจล้มเหลว, การหยุดหายใจขณะหลับ, การใช้ยา (ลิเธียม, ยาขับปัสสาวะ, เตตราไซคลีน) และภาวะหลอดเลือดดำไม่เพียงพอพร้อมกับอาการบวมน้ำบริเวณแขนขาส่วนล่าง

Atrial natriuretic peptide (ANP)

 • เป็นฮอร์โมนขับปัสสาวะที่สร้างโดยเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในหัวใจห้องบน( atria ) เพิ่มการขับโซเดียมในไตซึ่งทำหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะเนื่องจากมีการขับน้ำส่วนเกินออกไปด้วย
 • เซลล์กล้ามเนื้อในเอเทรียมมีตัวรับปริมาตรที่ตอบสนองต่อของเหลวที่เพิ่มขึ้นและการยืดตัวของผนังเอเทรียลโดยการปล่อย ANP ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะหัวใจล้มเหลวและความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • เป้าหมายของการหลั่ง ANP ของหัวใจห้องบนคือการลดความดันโลหิตและปริมาตรเลือดทั้งหมด ผ่านการขับถ่ายโซเดียมและน้ำในไตเพิ่มขึ้น
 • ANP มีผลตรงกันข้ามกับอัลโดสเตอโรน ซึ่งเพิ่มการกักเก็บโซเดียมในไตและน้ำ
 • ANP ขับโซเดียมและน้ำออกมา การหลั่ง ANP ที่เพิ่มขึ้นยังเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดออกซิเจน เช่น ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะมีการขับโซเดี่ยมออกมาในเวลากลางคืนและปัสสาวะเวลากลางคืน Nocturia เพิ่มขึ้น ผลกระทบนี้เกิดขึ้นจากความต้านทานทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นและความดันในช่องอกที่เป็นลบ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจยืดตัวและการผลิต ANP ผู้ป่วยหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นแสดงให้เห็นว่ามีการขับโซเดียมในไตและน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากระดับ ANP ในพลาสมาที่สูงขึ้น
 • ระดับ ANP สามารถลดลงได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดยการใช้เครื่องอัดความดันทางเดินหายใจเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง (CPAP)

ผลเฉพาะต่อไตจาก ANP มีดังนี้

 • การผ่อนคลายของหลอดเลือดแดงอวัยวะไตในขณะที่บีบรัดอวัยวะส่งออก สิ่งนี้จะเพิ่มความดันของเหลวในการกรองไต ซึ่งจะเพิ่มอัตราการกรองไตและมีส่วนช่วยในการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น
 • เพิ่มการไหลเวียนของเลือดผ่าน vasa recta ซึ่งช่วยลดการดูดซึมกลับของของเหลวในท่อ
 • ANP จะลดการดูดซึมโซเดียมกลับคืนในท่อรวบรวมและท่อที่ซับซ้อนส่วนปลาย
 • ยับยั้งการหลั่งของเรนิน (ซึ่งลดการผลิตอัลโดสเตอโรน) และลดโทนความเห็นอกเห็นใจของไต
 • ANP จะเพิ่มขึ้นในระหว่างภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

2.ปัสสาวะมาก Polyuria ร่างกายผลิตปัสสาวะมากผิดปกติตลอดทั้งวัน

อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอาจเกิดจาก Polyuria ซึ่งหมายถึงการผลิตปัสสาวะมากเกินไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และโดยทั่วไปส่งผลให้ปัสสาวะออกมากกว่า 40 มล./กก. ต่อ 24 ชั่วโมง (ซึ่งโดยทั่วไปคือ 2,800 มล. สำหรับบุคคลที่มีน้ำหนัก 70 กก.) โดยมีปัสสาวะปริมาตรปัสสาวะรายวันตั้งแต่ 3,000 มล. ขึ้นไป การผลิตปัสสาวะมากเกินไปจะเกิดขึ้นทั้งวันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงการนอนหลับ แต่ผู้ที่มีภาวะปัสสาวะมากผิดปกติจะมีปริมาณปัสสาวะรวมกันมากกว่า 3 ลิตร หรืออาจมากถึง 15 ลิตรต่อวัน โดยภาวะปัสสาวะมากอาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ เช่น การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้
 • อาการดื่มน้ำมากผิดปกติ (Polydipsia)  (ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะทางจิต หรือแบบดิพโซเจนิก)
 • ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia)
 • โรคเบาหวาน และโรคเบาจืด (Diabetes Insipidus): โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้สามารถนําไปสู่การผลิตปัสสาวะส่วนเกิน
 • โรคไต เช่น ไตวาย และนิ่วในไต
 • โรคมะเร็งบางชนิด
 • การดื่มน้ำมากเกินไป รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 • การใช้ยาบางชนิด อย่างยาขับปัสสาวะ ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาขับปัสสาวะสามารถเพิ่มการผลิตปัสสาวะและนําไปสู่ nocturia
 • นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับภาวะไตไม่เพียงพอและการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (ในผู้หญิง)

3.ปัญหาการจัดเก็บของกระเพาะปัสสาวะ

บางครั้งอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเกิดจากความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะแต่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะบรรจุปัสสาวะได้น้อยลง จึงทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (UTI) หรือในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ และปัสสาวะบ่อยกว่าปกติทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน

ปัญหาความจุของกระเพาะปัสสาวะอาจเกิดจากโรคต่อมลูกหมากโตในเพศชาย ซึ่งพบมากในชายสูงอายุ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังหมดประจำเดือนในเพศหญิงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับถ่ายปัสสาวะ

นอกจากนี้กระเพาะปัสสาวะอาจมีความจุลดลงได้ในผู้ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (Overactive Bladder) โรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การใช้ยาขับปัสสาวะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์

ความวิตกกังวล และการผ่าตัด 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคปัสสาวะกลางคืน( Nocturia) ซึ่งไม่มีภาวะปัสสาวะมีมาก Polyuria มีแนวโน้มที่จเป็นโรคของกระเพาะปัสสาวะ (ความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลง การทำงานของสาร detrusor มากเกินไป) หรือความผิดปกติของการนอนหลับ

 • ผู้ที่มีภาวะปัสสาวะเล็ด พบบ่อย ประมาณ 50% ของผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะเล็ดในเวลากลางวันจะมีอาการปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน( Nocturia )
 • โรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างอื่นๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะปัสสาวะบ่อย และอั้นปัสสาวะไม่ได้ เช่นต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงอาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหลังวัยหมดประจำเดือน ที่ส่งผลต่อการถ่ายปัสสาวะ
 • การบริโภคคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมด์หรือลิเธียม
 • นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • ช่องคลอดอักเสบฝ่อ ช่องคลอดย้อย
 • อาการบวมน้ำ
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • อาการวิตกกังวล
 • โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ไม่ติดเชื้อ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบคั่นระหว่างหน้าหรือรังสี)
 • ความจุของกระเพาะปัสสาวะลดลงจากการผ่าตัด การใส่สายสวนโฟลีย์เป็นเวลานาน หรือการฉายรังสี นอกจากนี้ อาจมีปัญหากระเพาะปัสสาวะไหลออก ซึ่งผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะไม่ออก และภาวะกลางคืนล้นออกมา
 • กระเพาะปัสสาวะไวเกิน (OAB): ภาวะที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะหดตัวโดยไม่สมัครใจนําไปสู่การกระตุ้นให้ปัสสาวะอย่างฉับพลัน
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs): การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะอาจทําให้เกิดการระคายเคืองและเพิ่มความจําเป็นในการปัสสาวะ

4.ความผิดปกติของการนอนหลับ

บางคนอาจเข้าใจว่าการตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเกิดจากอาการปวดปัสสาวะ แต่ความจริงแล้วอาจเกิดจากความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ นอนกรน อาการขาอยู่ไม่สุข อาการร้อนวูบวาบ (Hot Flashes) อาการปวดเรื้อรัง และโรคซึมเศร้า 

โรคหยุดหายใจขณะหลับ: การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งอาจเกิดจากผลกระทบของการรบกวนการนอนหลับต่อความสมดุลของของเหลว

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความผิดปกติด้านการนอนหลับมักนอนหลับต่อได้ยากหลังตื่นมาปัสสาวะ หรือรู้สึกอ่อนเพลียในตอนเช้าโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นนอนกลางดึก เนื่องจากอาจรู้สึกเพียงว่าต้องปัสสาวะ ทั้งนี้ความผิดปกตินี้มักพบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีวงจรการนอนหลับในช่วงหลับลึกสั้นกว่าในวัยอื่น ๆ ทำให้มีโอกาสตื่นกลางดึกได้ง่าย

โรคนอนไม่หลับ หยุดหายใจขณะหลับ และปัญหาการนอนหลับอื่นๆ มีส่วนทำให้เกิดหรือทำให้เกิดภาวะกลางคืนได้อย่างแน่นอน ควรสงสัยว่าความผิดปกติของการนอนหลับหากผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปนอนได้อย่างรวดเร็วหลังจากมีอาการปัสสาวะกลางคืน Nocturia หรือบ่นว่ามีอาการเหนื่อยล้าในตอนเช้า

 • ในผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับ อาการปัสสาวะกลางคืน Nocturia มักเกิดจากการรบกวนการนอนหลับ และความถี่ในการปัสสาวะในเวลากลางคืนเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากโรคหยุดหายฝจขณะหลับ
 • Nocturia จะเกิดขึ้นประมาณ 50% ของผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบอุดกั้น ซึ่งทำให้เกิดภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนเนื่องจากส่งผลต่อ ANP การหยุดหายใจขณะหลับทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนซึ่งจะเพิ่มการหดตัวของหลอดเลือดแดงในปอด ความต้านทานต่อหลอดเลือดในปอดที่เพิ่มขึ้นจากการหดตัวของหลอดเลือดนี้จะเพิ่มความดันหัวใจห้องบนขวา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิต ANP ส่งผลให้การผลิตปัสสาวะออกเวลากลางคืน หรือภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น อาการนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนมีการเสนอแนะว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นการวินิจฉัยที่เป็นไปได้ในผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการปัสสาวะกลางคืน Nocturia โดยเฉพาะผู้ป่วยชายอายุน้อยกว่าที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ในการทบทวนย้อนหลังของคลินิกการนอนหลับแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ป่วยติดต่อกันมากกว่า 1,000 ราย พบว่าการกรนและภาวปัสสาวะะกลางคืน ผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับระยะแรกจะไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นนอนว่ารบกวนการนอนหลับ พวกเขาจะระบุเพียงความจำเป็นในการปัสสาวะเป็นเหตุผลในการตื่น ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการ Nocturia อย่างมีนัยสำคัญและเหนื่อยล้าควรได้รับการตรวจคัดกรองภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ซึ่งทำได้ง่ายที่สุดด้วยแบบสอบถามง่ายๆ (เช่น แบบสอบถาม STOP-Bang ซึ่งประกอบด้วยคำถามง่ายๆ เพียง 8 ข้อ) ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายในสำนักงานหรือคลินิก หากผลลัพธ์บ่งชี้ว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์การนอนหลับเพื่อตรวจการนอนหลับหลายจุดเพื่อยืนยันและรักษาต่อไปหากจำเป็น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ถ้ามี) จะช่วยให้ภาวะ Nocturia ของผู้ป่วยดีขึ้น

5.สาเหตุอื่นและปัจจัยสนับสนุน

อาการบวมน้ำบริเวณบริเวณขาสามารถทำให้เกิดภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนได้ หลังจากที่ผู้ที่บวมขานอนของเหลวจะกลับสูงกระแสเลือดทำให้ไตขับน้ำส่วนเกินออกมา ผลกระทบนี้สามารถลดลงได้โดยการให้ผู้ป่วยยกแขนขาส่วนล่างขึ้นก่อนเข้านอน รวมถึงการใช้ยาขับปัสสาวะอย่างเหมาะสมและจังหวะเวลา ภาวะที่ทำให้มีอาการบวมขาได้แก่

 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • กลุ่มอาการไตอักเสบ
 • เส้นเลือดขอด
 • ปริมาณโซเดียมสูง
 • และแม้แต่การยืนนิ่งเป็นเวลานานก็อาจทำให้เกิดการกักเก็บของเหลวส่วนเกินบริเวณแขนขาส่วนล่างได้
 • เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือต่อมลูกหมาก
 • ความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) โรคพาร์กินสัน และโรคอัลไซเมอร์
 • โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ (Interstitial Cystitis)
 • โรควิตกกังวล
 • ตับวาย
 • ภาวะติดเชื้อในไต
 • ภาวะตั้งครรภ์
 • โรคอ้วน
 • การดื่มของเหลวปริมาณมากก่อนเข้านอนไม่นาน

อะไรคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ nocturia?

เนื่องจากมีความแตกต่างทางกายภาพของหญิงและชายซึ่งเป็นสาเหตุของการปัสสาวะกลางคืนกล่าวคือผู้ชายจะมีต่อมลูกหมาก ส่วนผู้หญิงจะมีมดลูกและการหย่อนยานของอวัยวะช่องเชิงกรานเนื่องจากการคลอดบุตร

สาเหตุของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะในเวลากลางคืนในทุกคนรวมถึง:

 • ดื่มน้ำมากโดยเฉพาะดื่มมากก่อนนอน
 • ยาขับปัสสาวะ
 • กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นและหรือปริมาณกระเพาะปัสสาวะเล็กลง เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • นิสัยหรือกิจวัตรประจําวัน: คุณอาจฝึกตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้ตื่นขึ้นมาและไปปัสสาวะแม้ว่าคุณจะไม่ต้องทําก็ตาม หรือคุณอาจตื่นขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ตรงเข้าไปในห้องน้ําโดยคิดว่าคุณตื่นขึ้นมาปัสสาวะ

ภาวะสุขภาพบางอย่างอาจทําให้คุณต้องตื่นนอนปัสสาวะตอนกลางคืน เหล่านี้รวมถึง:

 • Polyuria (ร่างกายของคุณผลิตปัสสาวะมากเกินไปสําหรับกระเพาะปัสสาวะของคุณที่จะถือ)
 • โรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ต่อมลูกหมากโตหรืออุดตันต่อมลูกหมาก
 • โรคหัวใจหรือหัวใจล้มเหลว
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นหรือความผิดปกติของการนอนหลับอื่น ๆ
 • อวัยวะในอุ้งเชิงกรานย้อย
 • การคลอดบุตรการตั้งครรภ์หรือวัยหมดประจําเดือน
 • อาการขากระสับกระส่าย
 • อาการบวมน้ํา

4.อาการของปัสสาวะ nocturia ที่ควรรู้

โดยปกติคุณควรจะสามารถนอนหลับได้หกถึงแปดชั่วโมงในตอนกลางคืนโดยไม่ต้องลุกขึ้นเพื่อเข้าห้องน้ํา แต่คนที่มีปัสสาวะกลางคืน( nocturia) ตื่นขึ้นมามากกว่าหนึ่งครั้งต่อคืน เพื่อปัสสาวะทําให้เกิดการหยุดชะงักในวงจรการนอนหลับปกติของคุณ และทําให้คุณเหนื่อยและมีพลังงานน้อยลงในระหว่างวัน

อาการหลักของ nocturia คือต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนอย่างน้อย 1 ครั้ง อาการอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย ได้แก่

 • ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางวัน
 • ปัสสาวะปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง
 • รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อย
 • รู้สึกปวดปัสสาวะอย่างรุนแรง
 • ปัสสาวะกระปริดกระปรอย
 • ปัสสาวะไม่ออก

5.การจัดการปัสสาวะกลางคืนที่บ้าน: เคล็ดลับเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

การรักษาเบื้องต้น

การรักษาเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับมาตรการง่ายๆ:

 • ใช้เตียงสำหรับการนอนหลับหรือทำกิจกรรมทางเพศเท่านั้น
 • หากนอนไม่หลับ ให้ลุกขึ้นทำกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือก่อนนอน
 • สร้างกิจวัตรการนอนหลับเป็นประจำ เช่น กำหนดเวลา ลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสม (เสียง แสง อุณหภูมิ)
 • เตรียมเข้านอนโดยเริ่มตั้งแต่ 20 ถึง 30 นาทีก่อนเข้านอนตามแนวทางการผ่อนคลาย เช่น นั่งสมาธิ ฟังเพลงเบาๆ โยคะ ออกกำลังกายหายใจ อ่านหนังสือ อาบน้ำอุ่น เป็นต้น
 • งีบตอนบ่าย การงีบหลับช่วยให้กระแสเลือดของคุณดูดซับน้ำทำให้ต้องปัสสาวะหลังจากงีบหลับ ซึ่งสามารถลดการปัสสาวะในเวลากลางคืน
 • ให้นอนและยกขาส่วนล่างขึ้นและ/หรือใช้สายยางรองรับ โดยเริ่มหลังอาหารเย็นจนถึงเวลานอน
 • หลีกเลี่ยงการงีบหลับยามบ่าย โดยเฉพาะหลัง 15.00 น. และเข้านอนเร็วเกินไป
 • การจํากัด ของเหลวในตอนเย็น (โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน)โดยเฉพาะระหว่างมื้อเย็นและก่อนนอน
 • งดน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเข้านอน
 • ปริมาณของเหลวทั้งหมดในแต่ละวันควรจำกัดไว้ที่ 2 ลิตรต่อวันหรือลดลง 25% จากค่าพื้นฐานเริ่มต้น
 • ลดการบริโภคเกลือและโปรตีนในอาหาร โดยเฉพาะช่วงดึกของวัน
 • ปรับระยะเวลาการให้ยาขับปัสสาวะออกฤทธิ์สั้นเป็นรับประทานในช่วงบ่าย
 • การใช้ถุงน่องแบบรัดกล้ามเนื้อในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายและตอนเย็น ยังช่วยลดการสะสมของของเหลวในเนื้อเยื่อบริเวณแขนขาส่วนล่างก่อนเข้านอน
 • บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของคุณ
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น เดินเล่นยามบ่ายแต่ไม่ใกล้เวลานอนมากเกินไป
 • จำกัดปริมาณของเหลวในช่องปาก แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในเวลากลางคืน
 • ระมัดระวังในการจำกัดปริมาณของเหลวมากเกินไปในผู้ป่วยสูงอายุที่อาจมีแนวโน้มที่จะขาดน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการยืนนิ่งเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลังอาหารเย็นเนื่องจากนิโคตินจากการสูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะรบกวนการนอนหลับ
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงสายของวัน (แม้ว่าจะแนะนำให้ออกกำลังกายในเวลากลางวันก็ตาม )
 • หลีกเลี่ยงการคิดถึงปัญหาชีวิตที่ร้ายแรง การแก้ปัญหา หรือ ทบทวนเหตุการณ์ในตอนกลางวัน เมื่อเข้านอน
 • การใช้โถปัสสาวะหรือโถปัสสาวะข้างเตียงสามารถลดความกังวล (หากไม่ใช่ความถี่) ของภาวะกลางคืน และอาจลดความเสี่ยงของการหกล้มได้ ย้ายสิ่งกีดขวาง พรมที่หลวม หรือเฟอร์นิเจอร์ระหว่างเตียงกับโถสุขภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการล้มอีกต่อไป
 • พิจารณาใช้ไฟกลางคืนเพื่อช่วยส่องสว่างทางเดินไปห้องน้ำ
 • ใช้ผ้าคลุมที่นอนเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยปกป้องเตียง
 • กางเกงซับใน แผ่นซับ และชุดชั้นในแบบดัดแปลงสามารถใช้เพื่อดูดซับของเหลวเพื่อป้องกันความชื้นได้
 • ปรึกษาแพทย์เรื่องการปรับเวลารับประทานยาขับปัสสาวะ ทานยาขับปัสสาวะในตอนเช้าหรืออย่างน้อยหกชั่วโมงก่อนนอน

ยาเป็นตัวเลือกการรักษาเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการของคุณอาจพิจารณา ยาเหล่านี้รวมถึง:

 • Anticholinergics: ยาเหล่านี้ลดอาการของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากไป (overactive bladder) ผู้ป่วย 40% ประสบความสําเร็จกับ anticholinergics ตัวอย่างของยาประเภทนี้ ได้แก่ mirabegron (Myrbetriq®), darifenacin (Enablex®), oxybutynin (Ditropan®) และ tolterodine (Detrol®)
 • ยาขับปัสสาวะ: ยาเช่น bumetanide (Bumex®) และ furosemide (Lasix®) ช่วยในการควบคุมปริมาณปัสสาวะที่คุณผลิต
 • Desmopressin (DDAVP®): ช่วยให้ไตของคุณผลิตปัสสาวะน้อยลง

คุณควรพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอว่าการรักษาใดจะได้ผลดีที่สุดสําหรับคุณ อย่าลืมถามคําถามเกี่ยวกับยาและสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จที่ดีที่สุด

6.การวินิจฉัยภาวะปัสสาวะกลางคืน

การตรวจวินิจฉัย

แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของ nocturia หากพบว่ามีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก แพทย์อาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับยาที่ใช้อยู่ หากพบว่ามีสาเหตุจากโรคหรือความผิดปกติ แพทย์อาจจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตรวจอัลตราซาวนด์ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

nocturia วินิจฉัยได้อย่างไร?

เพื่อช่วยให้แพทย์ของคุณวินิจฉัยปัสสาวะกลางคืน( nocturia ) อาจช่วยบันทึกการไปปัสสาวะดังนี้

 • จำนวนครั้งของการปัสสาวะในเวลากลางคืนและเวลากลางวัน
 • ปริมาณของปัสสาวะแต่ละครั้ง
 • ปริมาณและความถี่ของการดื่มน้ำ

แพทย์จะตรวจสอบบันทึกการปัสสาวะของคุณเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้และการรักษา อย่าลืมทํารายการยาทั้งหมดที่คุณกําลังรับประทาน

ผู้ให้บริการของคุณอาจถามคําถามต่อไปนี้กับคุณ:

 • คุณเริ่มตื่นมาปัสสาวะครั้งแรกเมื่อไหร่?
 • คุณต้องปัสสาวะกี่ครั้งในแต่ละคืน?
 • มีปัสสาวะมากหรือน้อยในแต่ละครั้งหรือไม่?
 • มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้งหรือไม่?
 • คุณดื่มคาเฟอีนมากแค่ไหนในแต่ละวัน?
 • ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนทําให้คุณนอนหลับไม่เพียงพอหรือไม่?
 • คุณดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นวันละกี่คน?
 • อาหารของคุณเปลี่ยนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่?
 • คุณทานยาอะไรและทานเมื่อไหร่?

แพทย์จะสั่งตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและการทดสอบอื่นๆ

การทดสอบอื่น ๆ ที่อาจช่วยในการระบุสาเหตุพื้นฐานอาจเกี่ยวข้องกับ:

 • การตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการทํางานของไต
 • การทดสอบคลื่นเสียงความถี่สูงของกระเพาะปัสสาวะของคุณเพื่อดูว่ามีปัสสาวะมากน้อยเพียงไร
 • การส่องกล้องดูกระเพาะปัสสาวะ(Cystoscopy)

7การรักษาภาวะปัสสาวะกลางคืน

การรักษาและการจัดการ

เมื่อใดจึงควรได้รับการรักษา Nocturia?

โดยทั่วไปแล้วปัสสาวะ( Nocturia) ถือเป็นพยาธิสภาพเฉพาะเมื่อมันรบกวนจิตใจผู้ป่วยอย่างมาก คนส่วนใหญ่ไม่ถูกรบกวนจากภาวะ Nocturia จนกว่าจะค่อนข้างรุนแรงและส่งผลต่อการนอนหลับ ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาปัสสาวะเวลากลางคืนมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน อย่างไรก็ตาม

ขั้นตอนแรกในการจัดการปัสสาวะในเวลากลางคืน( Nocturia) คือการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับการรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป้าหมายในการลดลดอาการลง 50% หรือไม่เกิน 1 ถึง 2 ครั้งต่อคืนเป็นเป้าหมายที่บรรลุผลได้อย่างสมเหตุสมผล

พฤติกรรมบำบัด

พฤติกรรมบำบัด ซึ่งรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เทคนิคการระงับการปัสสาวะ การจัดการของเหลว สุขอนามัยในการนอนหลับ การออกกำลังกายแบบ Kegel และการจัดการอาการบวมน้ำส่วนปลาย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเมื่อใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการบำบัดทางเภสัชวิทยาในการควบคุม เวลากลางคืน

การบำบัดพฤติกรรมในผู้ชาย เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการบำบัดด้วยอัลฟ่าบล็อกเกอร์ แสดงให้เห็นการลดลงอย่างมากและมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างต่อเนื่องในภาวะ Nocturia และผลดีต่อการนอนหลับและคุณภาพชีวิต พฤติกรรมบำบัดอาจเป็นทางเลือกในการรักษาที่มีความหมายสำหรับผู้ชายที่มีอาการปัสสาวะกลางคืน( Nocturia )

 • วิธีฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตามมาตรฐานที่แนะนำคือการทำซ้ำ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะหดตัวหรือกดทับเชิงกรานอย่างช้าๆ 8 ถึง 12 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะจัดขึ้นครั้งละ 6 ถึง 8 วินาที โดยทั่วไปจะทำ 3 หรือ 4 ครั้งต่อสัปดาห์และมักจะทำต่อไปอย่างน้อย 3 เดือน

ปัญหาการนอนหลับอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะ ปัสสาวะกลางคืน( Nocturia ) เมื่อต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะายใน 3 ถึง 4 ชั่วโมงแรกหลังจากหลับ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวช่วงการนอนหลับลึก ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่ผู้ป่วยสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การนอนหลับ ซึ่งอาจช่วยให้อาการ Nocturia ของพวกเขาดีขึ้นด้วย:

 • ลดเวลาที่พวกเขาอยู่บนเตียง การนอนบนเตียงนานเกินไปจะทำให้การนอนหลับตื้นขึ้น ส่งผลให้อาการ Nocturia แย่ลง นอกจากนี้ ยิ่งผู้ป่วยอยู่บนเตียงนานเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีโอกาสต้องปัสสาวะมากขึ้นเท่านั้น
 • จัดห้องนอนให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการนอนหลับโดยกำจัดเสียงรบกวนและแสงสว่างให้มากที่สุด พิจารณาใช้ที่อุดหูหรือผ้าปิดตาหากเสียงหรือแสงสว่างทำให้คนตื่นตัว ผ้าม่านทึบแสงไม่เพียงแต่ช่วยลดแสง แต่ยังช่วยให้ห้องเงียบขึ้นอีกด้วย
 • ขอให้ผู้ป่วยพยายามเข้านอนในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
 • รักษาอุณหภูมิห้องให้สบายซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 69 องศา F
 • ทำให้เตียงอุ่นขึ้นเล็กน้อย เช่น ใช้ขวดน้ำร้อน ปูเตียงที่สว่างเป็นพิเศษ หรือปรับผ้าห่มไฟฟ้าให้สูงขึ้นเล็กน้อย
 • ให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์ ใช้สมาร์ทโฟน หรือใช้คอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอนไม่นาน แสงจากอุปกรณ์เหล่านี้จะส่งสัญญาณ "ตื่น" ไปยังสมอง ซึ่งทำให้การนอนหลับยากขึ้น
 • มีหลักฐานว่าการใช้เมลาโทนิน 1 ถึง 2 มก. ซึ่งเป็นตัวช่วยการนอนหลับตามธรรมชาติที่หาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ สามารถช่วยลดภาวะ Nocturia เมื่อรับประทานก่อนนอนได้

อาการ Nocturia สามารถลดลงได้มากถึง 50% ในผู้ป่วยบางรายเพียงแค่ใช้เทคนิคง่ายๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น

ยา

การปรับระยะเวลาในการให้ยาขับปัสสาวะ

การบำบัดทางเภสัชวิทยามีประโยชน์มากที่สุดในการรักษาภาวะกลางคืนที่เกิดจาก

 • กระเพาะปัสสาวะไวเกิน
 • ภาวะปัสสาวะมีมากในเวลากลางคืน
 • และการอุดตันของต่อมลูกหมากในผู้ชาย

การปรับเวลาการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะ

ยาขับปัสาวะที่ออกฤทธิ์สั้นเช่น hydrochlorothiazide หรือ furosemide ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่จะให้รับประทานในตอนเช้า ให้เปลี่ยนเวลารับประทานยามาเป็นตอนบ่าย ซึ่งจะลดความถี่ของการปัสสาวะในเวลากลางคืน

ยาอัลฟ่าบล็อคเกอร์

ยาอัลฟ่าบล็อคเกอร์เป็นยาเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย แต่ยาเหล่านี้ช่วยลดภาวะ Nocturia ในผู้ชายส่วนใหญ่ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ค่อนข้างเร็ว โดยปกติภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้ประสบความสำเร็จโดยรวมในการลดภาวะ Nocturia น้อยกว่าการบรรเทาอาการอื่นๆ ของต่อมลูกหมากโต คาดว่าอาจช่วยในเรื่องมุมของต่อมลูกหมาก/ท่อปัสสาวะได้ แต่กลไกที่แน่นอนยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อภาวะความดันเลือดต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยาที่ออกฤทธฺ์นาน เช่น เทราโซซิน และโดซาโซซิน ซึ่งจำเป็นต้องปรับขนาดยาด้วย

 • การให้ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ในช่วงบ่ายเพียงครั้งเดียวที่เพิ่มในการบำบัดด้วยอัลฟ่าบล็อคเกอร์อาจช่วยปรับปรุงภาวะกลางคืนได้ แต่ควรกำหนดเวลาเพื่อให้ยาขับปัสสาวะหมดฤทธิ์ตามเวลานอนของผู้ป่วย
 • ประโยชน์ที่สำคัญของภาวะกลางคืนในสตรีจากการรักษาด้วยยากลุ่มอัลฟ่าบล็อคเกอร์อาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง แต่ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจโดย Kim และคณะ เกี่ยวข้องกับผู้หญิง 296 รายที่มีอาการ Nocturia ที่ได้รับการรักษาด้วย Tamsulosin ขนาดต่ำ และแสดงให้เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอากาปัสสาวะในเวลากลางคืน นี่แสดงให้เห็นว่าอาจคุ้มค่าที่จะลองใช้การบำบัดด้วยอัลฟ่าบล็อกเกอร์ในสตรี
 • ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ชายที่รายงานว่ามีภาวะต่อมลูกหมากโต (BPH) จะมีภาวะ Nocturia เกิดขึ้นในเวลากลางคืนสองครั้งหรือมากกว่านั้นต่อคืน การรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตสามารถช่วยบรรเทาอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้

ยาผ่อนคลายกระเพาะปัสสาวะ

เช่น แอนติโคลิเนอร์จิคส์ จะเพิ่มความจุของกระเพาะปัสสาวะ และโดยทั่วไปจะลดความถี่และความเร่งด่วนของปัสสาวะ ผลต่อ Nocturia มีความแน่นอนน้อยกว่า และมีข้อกังวลว่าอาจส่งผลให้มีปัสสาวะตกค้างหลังปัสสาวะหรือปัสสาวะไม่ออกในผู้ชายสูงขึ้นเล็กน้อย ยาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในผู้ป่วยที่มีอาการอื่นของกระเพาะปัสสาวะไวเกิน กลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิผลพอสมควรคือการใช้สารแอนติโคลิเนอร์จิคที่ออกฤทธิ์สั้น เช่น ออกซีบิวไทนิน 5 มก. ทันทีก่อนนอนโดยคาดหวังว่ายาจะหมดไปในตอนเช้า

เอสโตรเจนในช่องคลอด

สามารถลดการปัสสาวะในเวลากลางคืน( Nocturia )ในสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยรวมแล้ว ประมาณ 60% ของการศึกษารายงานว่าได้รับประโยชน์บางประการจากการบำบัดด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน

การฉีดโบท็อกซ์ (โอนาโบทูลินั่ม ทอกซิน เอ)

แสดงให้เห็นว่าสามารถลดอาการ Nocturia ในคนไข้ที่กระเพาะปัสสาวะไวเกินอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ไม่มีภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืน ซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาหรือการรักษาทางเลือกอื่นๆ

การบำบัดด้วยฮอร์โมนต่อต้านการขับปัสสาวะ

เป็นวิธีการรักษาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะกลางคืนในตอนกลางคืน เนื่องจากมีภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืน ที่สำคัญ ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิผลมากที่สุดในคนไข้ที่มีอาการปัสสาวะกลางคืน( Nocturia) ที่รุนแรงที่สุด

Desmopressin มีความคล้ายคลึงกับ vasopressin ตามธรรมชาติมาก เป็นยาที่นิยมใช้ในผู้ป่วยที่ปัสสาวะมากในเวลากลางคืน แต่อาจนำไปสู่ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรใช้ยาในขนาดที่มีประสิทธิผลต่ำที่สุด โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ แต่ผู้ชายมักจะต้องการยาในขนาดที่สูงกว่าผู้หญิง โดยรวมแล้ว การบำบัดด้วยเดสโมเพรสซินสามารถลดภาวะ Nocturia ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 50%โดยทั่วไปผลกระทบนี้จะใช้เวลา 7 วันจึงจะปรากฏชัดทางคลินิก เมื่อได้ผลดี

Desmopressin สามารถใช้ร่วมกับกระเพาะปัสสาวะไวเกินและยารักษาต่อมลูกหมากโตได้พร้อมกัน และควรพิจารณาเมื่อการรักษาทางการแพทย์ทางเลือกล้มเหลวในการลดภาวะ Nocturia หลังจาก 30 วัน

เนื่องจากภาวะโซเดียมในเลือดต่ำมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา จึงควรตรวจสอบระดับโซเดียมในเลือดหลังจากสัปดาห์แรก จากนั้นในหนึ่งเดือน และเป็นระยะๆ (โดยทั่วไปทุกๆ 6 เดือน) หลังจากนั้นในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงอาจเป็นอันตรายได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ทำให้เกิดอาการชัก โคม่า หายใจลำบาก หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ ประมาณ 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับเดสโมเพรสซินขนาดสูงพบว่ามีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในระดับหนึ่ง (หมายถึงน้อยกว่า 130 มิลลิโมล/ลิตร) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยโซเดี่ยมต่ำได้แก่

 • อายุมากกว่า 65 ปี
 • น้ำหนักตัวน้อยกว่า
 • ปัสสาวะออกมากขึ้น
 • ฮีโมโกลบินต่ำ
 • ลดระดับโซเดียมในเลือดพื้นฐาน
 • และไตเสื่อม GFR
 • ผู้ที่รับประทานยาที่ส่งผลต่อการกักเก็บของเหลว (เช่น Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), tricyclic antidepressants, NSAIDs และ opiates)
 • ผู้ที่มีโซเดี่ยมต่ำกว่า 125 มิลลิโมล/ลิตร (โดยมีหรือไม่มีอาการ) หรือน้อยกว่า 130 มิลลิโมล/ลิตร (ที่มีอาการ) จะต้องหยุดยาเดสโมเพรสซิน

เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ จึงไม่ควรใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนต่อต้านการขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็น

 • ภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF),
 • อาการบวมน้ำที่บริเวณรอบข้าง,
 • ภาวะโพลีดิพเซีย,
 • ไตวาย (น้อยกว่า 50 มล. ต่อนาที),
 • ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้,
 • ผู้ที่รับประทานยาขับปัสสาวะแบบวนซ้ำ
 • หรือกลูโคคอร์ติคอยด์
 • และในผู้ป่วยที่มีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ

ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่

 • มีอายุมากกว่า 65 ปี และเริ่มใช้ขนาดยาที่เป็นประโยชน์ในการรักษาต่ำสุดที่มีอยู่ ซึ่งก็คือ 25 ไมโครกรัมสำหรับผู้หญิง และ 50 ไมโครกรัมสำหรับผู้ชาย
 • ผู้ป่วยสูงอายุที่มีระดับโซเดียมในเลือดต่ำหรือต่ำอย่างเรื้อรังมีความเสี่ยง 75% ที่จะเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในระดับหนึ่งด้วยการรักษาด้วยเดสโมเพรสซินเป็นเวลานาน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยง 10 เท่า อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ยาในขนาดที่ต่ำกว่าร่วมกับแผนการติดตามโซเดียมในเลือดอย่างระมัดระวัง จะพบภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเพียงเล็กน้อยและไม่มีนัยสำคัญทางคลินิกแม้แต่ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ในผู้ป่วยอายุน้อยที่มีระดับโซเดียมในเลือดปกติโดยไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF) ฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะอาจเป็นวิธีรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ Nocturia ส่วนใหญ่

ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่มีการรายงานของเดสโมเพรสซิน ได้แก่ ปากแห้ง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และบวมน้ำ

การใช้เดสโมเพรสซินร่วมกับการให้ฟูโรเซไมด์ในช่วงบ่ายแบบสลับสับเปลี่ยนกัน แสดงให้เห็นว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาภาวะกลางคืนในผู้สูงอายุในการทดลองแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองด้าน แต่การผสมดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวังสำหรับภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

Desmopressin มีจำหน่ายทั้งแบบเม็ดรับประทานและแบบพ่นจมูก ทั้งสองสูตรมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน แต่ยาเม็ดแบบรับประทานมีปริมาณยาที่มากกว่า เนื่องจากการดูดซึมยาเม็ดเดสโมเพรสซินในระบบทางเดินอาหาร (GI) อยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้น การบำบัดใหม่ล่าสุดคือสเปรย์ฉีดจมูก desmopressin ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA โดยเฉพาะสำหรับการรักษาในเวลากลางคืน เนื่องจากมีภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนในผู้ป่วยที่มีอาการ Nocturia อย่างน้อย 2 ครั้งทุกคืน ยานี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการลดความว่างเปล่าออกหากินเวลากลางคืนประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นในประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดในการทดลองทางคลินิก สเปรย์ฉีดจมูก Desmopressin มีข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอมากกว่าและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร Desmopressin แบบรับประทาน Desmopressin ในสเปรย์ฉีดจมูกได้รับการแก้ไขด้วย cyclopentadecanolide ซึ่งจะเพิ่มการดูดซึมของทรานส์เยื่อเมือก สูตร Desmopressin ในจมูกอาจทำให้รู้สึกไม่สบายหรือคัดจมูก โพรงจมูกอักเสบ กำเดาไหล หรือหลอดลมอักเสบ

การวินิจฉัยแยกโรค

 • ต่อมลูกหมากโตอ่อนโยน (BPH)
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากอักเสบจากแบคทีเรียเรื้อรัง
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเพศชาย
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในการตั้งครรภ์
 • การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ
 • อาการห้อยยานของมดลูก

การป้องปรามและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

คู่มือผู้ป่วยเพื่อการจัดการ Nocturia

International Continence Society ให้คำนิยาม Nocturia ว่า มีการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนปัสสาวะหนึ่งครั้ง โดยทั่วไปจะพบผู้ชายมากกว่า 50%จะมีอาการปัสสาวะเวลากลางคืน และผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ความชุกจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจะตื่นนอนอย่างน้อยคืนละครั้งเพื่อปัสสาวะ

โรคปัสสาวะกลางคืน(Nocturia) มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพโดยทั่วไป ความมีชีวิตชีวา และคุณภาพชีวิต การรบกวนการนอนหลับอาจส่งผลให้เกิดการง่วงนอนตอนกลางวัน ความเหนื่อยล้า อารมณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาด้านความจำ และความผิดปกติของการรับรู้ที่มีสมาธิและประสิทธิภาพต่ำมากกว่า 25% ของการหกล้มที่บ้านเกิดขึ้นในเวลากลางคืนโดยสัมพันธ์กับการไปเข้าห้องน้ำ

เงื่อนไขพื้นฐานสี่ประการที่นำไปสู่ปัสสาวะกลางคืน( ​​Nocturia) เหล่านี้คือ:

 1. ปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงสูง เช่น ในโรคเบาหวาน
 2. มีปัสสาวะเวลากลางคืนมากเกินไป เช่น ในภาวะหัวใจล้มเหลวและความผิดปกติของฮอร์โมน
 3. ความผิดปกติของการจัดเก็บกระเพาะปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นเกินและปัญหาต่อมลูกหมาก
 4. ความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคปัสสาวะกลางคืน( Nocturia)ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่หากอาการปัสสาวะกลางคืนก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ด้านการนอน โดยมากมักจะปัสสาวะมากกว่า3ครั้งในแต่ละคืนโดยส่วนใหญ่

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยควรจะทราบลักษณะการปัสสาวะของตัวเอง

 • ให้ตรวงปริมาณปัสสาวะแต่ละครั้งในหนึ่งวัน(มิลิลิตร)
 • จดเวลาที่ปัสสาวะ

โดยธรรมชาติแล้วบางคนปัสสาวะต่อชั่วโมงขณะนอนหลับมากกว่าตอนตื่นเนื่องจากฮอร์โมนไม่สมดุล ในขณะที่บางคนปัสสาวะตลอดทั้งวันมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การบันทึกการปัสสาวะในหนึ่งวันจะช่วยแพทย์วินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องทำการทดสอบที่มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวก สำหรับประชากรทั่วไป แพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อรักษาปริมาณปัสสาวะที่ออกมาระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 มล. ต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย

การจัดการปัสสาวะกลางคืน: ประเด็นสำคัญ

 • สำหรับผู้ป่วยทั่วไปส่วนใหญ่ที่มีอาการปัสสาวะกลางคืน Nocturia แนะนำให้จำกัดปริมาณของเหลว โดยเริ่มหลังอาหารเย็น เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นจากแพทย์ของคุณ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาเฟอีน นี่เป็นสิ่งสำคัญ โดยเริ่มจากหลังเวลาอาหารกลางวันเท่านั้น
 • ลดชั่วโมงการนอนบนเตียง การนอนบนเตียงนานเกินไปจะทำให้การนอนหลับตื้นขึ้น ส่งผลให้การปัสสาวะกลางคืนเป็นมากขึ้น นอกจากนี้ ยิ่งอยู่บนเตียงนานเท่าไรก็ยิ่งต้องใช้ห้องน้ำมากขึ้นเท่านั้น
 • ออกกำลังกายในระดับปานกลางทุกวัน ซึ่งมักประกอบด้วยการเดินอย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน การออกกำลังกายเพิ่มเติมในตอนเย็นจะช่วยอาการของปัสสาวะกลางคืน Nocturia
 • หลังอาหารเย็น พยายามยกขาและเท้าให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ของเหลวที่สะสมอยู่ที่ขากลับคืนสู่หัวใจและไต ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นปัสสาวะก่อนเข้านอน หมอนใบเล็กวางไว้ใต้เข่าช่วยให้ท่านี้สบายขึ้น ขาและเท้าทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำและมีแนวโน้มที่จะจับของเหลวส่วนเกินในร่างกาย การยกขาช่วยให้ของเหลวส่วนเกินนี้กลับไปสู่การไหลเวียนทั่วไปและกลายเป็นปัสสาวะ มิฉะนั้น เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหลังเวลานอน ซึ่งผู้ป่วยมักต้องการหลีกเลี่ยงอาการเป็นปัสสาวะ
 • การใช้ถุงน่องแบบรัดกล้ามเนื้อสามารถช่วยลดการสะสมของของเหลวส่วนเกินที่ขาได้ มิฉะนั้นอาจเพิ่มการผลิตปัสสาวะหลังเวลานอน ทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้น
 • เปลี่ยนระยะเวลาของยาเม็ดน้ำ (ยาขับปัสสาวะ) หากแพทย์สามารถตกลงได้ หากปกติรับประทาน furosemide หรือ hydrochlorothiazide ทุกเช้า ให้เปลี่ยนเป็นการรับประทานตอนบ่ายซึ่งยาขับปัสสาวะ มักออกฤทธิ์ประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมง ทำให้ลดอาการปัสสาวะในเวลากลางคืน การย้ายเวลาใช้ยาขับปัสสาวะไปในช่วงหลังของวันจะช่วยลดการผลิตปัสสาวะในชั่วข้ามคืนและช่วยจำกัดภาวะปัสสาวะกลางคืน Nocturia แพทย์มักแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาขับปัสสาวะประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมงก่อนเข้านอนตามปกติ ซึ่งสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่หมายถึงการรับประทานยาในช่วงบ่าย
 • ในผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโต ให้ทำการรักษา ในหลายกรณี การบำบัดทางการแพทย์หรือด้วยยามาตรฐานสำหรับต่อมลูกหมากโตอาจทำให้อาการ Nocturia ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ Nocturia มักเป็นอาการทางเดินปัสสาวะที่คงอยู่นานที่สุด โดยมักจะยังคงอยู่แม้หลังจากการผ่าตัดต่อมลูกหมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของต่อมลูกหมากอาจไม่ได้เป็นสาเหตุของ Nocturia เลยในผู้ป่วยบางราย
 • ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อยาและการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกระเพาะปัสสาวะ หากหลังวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงจำนวนมากที่มีอาการ Nocturia จะได้รับประโยชน์จากครีมเอสโตรเจนในช่องคลอด
 • ใช้โถปัสสาวะหรือโถข้างเตียงเพื่อทำให้การปัสสาวะตอนกลางคืนสะดวกยิ่งขึ้น
 • จัดห้องนอนให้นอนสบายที่สุด กำจัดเสียงรบกวนและแสงสว่างให้มากที่สุด
 • พิจารณาใช้ที่อุดหูหรือผ้าปิดตาหากเสียงหรือแสงทำให้คุณตื่นตัว พยายามเข้านอนเวลาเดิมในแต่ละวัน รักษาอุณหภูมิห้องที่สะดวกสบายซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 69 F. พยายามเพิ่มความอบอุ่นบนเตียงเล็กน้อย เช่น โดยใช้ขวดน้ำร้อนหรือปรับอุณหภูมิบนผ้าห่มไฟฟ้า
 • หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์ ดูสมาร์ทโฟน หรือใช้คอมพิวเตอร์ก่อนนอนไม่นาน แสงจากอุปกรณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งข้อความ "ตื่น" ไปยังสมอง ซึ่งทำให้การนอนหลับยากขึ้น
 • มีหลักฐานว่าการใช้เมลาโทนิน 1 ถึง 2 มก. ซึ่งเป็นตัวช่วยการนอนหลับตามธรรมชาติที่มีจำหน่ายโดยไม่ต้องมีใบสั่งยา สามารถช่วยลดภาวะกลางคืนในตอนกลางคืนได้เมื่อรับประทานก่อนนอน
 • อย่าใช้เวลาบนเตียงเกินความจำเป็น ยิ่งคุณอยู่บนเตียงนานเท่าไร โอกาสที่ "การ Nocturia" จะเป็นปัสสาวะก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
 • หากไม่พบสาเหตุอื่นหรือการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับภาวะ Nocturia ของคุณ อาจแนะนำให้ทำการศึกษาการนอนหลับเพื่อตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น การหยุดหายใจขณะหลับ หากความผิดปกติของการนอนหลับมีส่วนทำให้เกิดภาวะ Nocturia ของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือระบุและรักษาอย่างเหมาะสม
 • เมื่อวิธีการง่ายๆ ล้มเหลว ให้พิจารณาใช้ยา หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน การใช้ยาเพื่อแก้ไขอาการเฉพาะเจาะจงนั้นอาจเป็นประโยชน์ การทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับยารักษากระเพาะปัสสาวะไวเกิน ยาต่อมลูกหมาก ยานอนหลับ
 • หรือฮอร์โมนเสริมต่อต้านการขับปัสสาวะมักจะมีประโยชน์เมื่อมาตรการที่ง่ายกว่านั้นไม่เพียงพอที่จะควบคุมภาวะ Nocturia

ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ยาต้านอาการขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุ แม้จะได้ผลในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการ Nocturia แต่ก็อาจทำให้โซเดียมในเลือดลดลงซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รับประทานยาประเภทนี้ ควรได้รับการตรวจระดับโซเดียมในเลือดภายในสัปดาห์แรกของการเริ่มการรักษา และหลังจากนั้นเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยาแก้ขับปัสสาวะไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมด์หรือไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ หรือผู้ที่มีภาวะของเหลวมากเกินไปเรื้อรัง

 • แพทย์ของคุณจะแนะนำให้คุณทราบว่าการทดลองใช้ยาต้านการขับปัสสาวะมีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่

หากยังคงมีปัญหาที่น่ารำคาญกับภาวะกลางคืนแม้หลังจากใช้วิธีการรักษาทั้งหมดนี้แล้ว ก็ยังมีทางเลือกในการรักษา เช่น การฉีดโบท็อกซ์เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ การกระตุ้นเส้นประสาทส่วนหลัง หรือการวางเครื่องกระตุ้นหัวใจในกระเพาะปัสสาวะ

Nocturia ไม่ใช่โรคในตัวเอง เป็นภาวะที่พบบ่อยแต่ผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติต่างๆ สามารถกำจัดออกหรืออย่างน้อยก็ปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญค่อนข้างง่าย

ในคนส่วนใหญ่เพียงแค่ใช้มาตรการการประเมินและการรักษาง่ายๆ ที่อธิบายไว้

การรักษา

การรักษา nocturia ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ในกรณีที่ nocturia มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น การดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอน การปรับพฤติกรรมอาจช่วยได้ หาก nocturia มีสาเหตุจากโรคหรือความผิดปกติ การรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค

สำหรับการรักษา nocturia ที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติ การรักษาหลักๆ ได้แก่

 • การรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เป็นสาเหตุ
 • การใช้ยา เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต ยารักษาโรคต่อมลูกหมากโต ยารักษาโรคเบาหวาน
 • การผ่าตัด

การป้องกัน

การป้องกัน

การป้องกัน nocturia สามารถทำได้ดังนี้

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวัน แต่ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอน
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอน
 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • นอนหลับในท่าที่ไม่กดทับกระเพาะปัสสาวะ
 • ผ่อนคลายความเครียด

หากมีอาการ nocturia ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

Nocturia สามารถป้องกันได้หรือไม่?

Nocturia ไม่สามารถป้องกันได้ หลายครั้งมันเป็นผลข้างเคียงของเงื่อนไขพื้นฐาน การจัดการภาวะเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานอาจช่วยได้ แต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีของวัยหมดประจําเดือนหรือการตั้งครรภ์มีไม่มากที่คุณสามารถทําได้เพื่อป้องกัน

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นการดื่มของเหลวน้อยลงหลังอาหารเย็นสามารถช่วยได้เมื่อไม่มีโรคประจําตัวที่ทําให้เกิดโรคโนคทูเรีย

 

8.สรุปโดยย่อของการรักษาภาวะปัสสาวะกลางคืน Nocturia

แม้ว่าภาวะปัสสาวะมากในเวลากลางคืนเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะกลางคืนที่น่ารำคาญ แต่สาเหตุที่หลากหลายนั้นพบได้บ่อยมาก โดยมักจะต้องได้รับการรักษาร่วมกัน

น่าเสียดาย ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่มีวิธีรักษาโดยเฉพาะสำหรับภาวะปัสสาวะกลางคืน การกำจัด Nocturiaให้ได้ผล100 % เป็นเรื่องยากิ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพอใจกับการลดลง 50%

การประเมินเบื้องต้นประกอบด้วย

 • ประวัติและการตรวจร่างกาย (การตรวจความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว และอาการบวมน้ำบริเวณรอบข้าง และอื่นๆ)
 • การตรวจเลือดเพื่อแยกโรคเบาหวานและตรวจโซเดียมในเลือด
 • ปริมาณปัสสาวะตกค้างหลังปัสสาวะ และปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไดอารี่ ความสำคัญของการทำบันทึกประจำวันที่ปัสสาวะที่ทำอย่างถูกต้องจะเป็นแนวทางในการวินิจฉัยความแตกต่าง (ภาวะปัสสาวะมีมากในเวลากลางคืน เทียบกับ ภาวะปัสสาวะมีมากทั้งวันเทียบกับภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานมากเกินไป) และการเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการบำบัดผสมผสานกัน
 • ควรลองใช้มาตรการด้านพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตง่ายๆ ก่อน เช่น จำกัดปริมาณของเหลวในตอนเย็น เพิ่มการออกกำลังกายในเวลากลางวัน ลดการรบกวนในห้องนอนให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเพิ่มการนอนหลับ การใช้โถปัสสาวะหรือโถปัสสาวะข้างเตียง ออกกำลังกาย Kegel เป็นประจำและการออกกำลังกายอุ้งเชิงกรานที่คล้ายกัน การลดคาเฟอีน การกลืนกิน หลีกเลี่ยงการบริโภคเกลือในปริมาณมากในตอนกลางวัน และยกแขนขาส่วนล่างขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนเข้านอน
 • การปรับระยะเวลาการให้ยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์สั้นไปจนถึงช่วงบ่ายจะมีแนวโน้มที่จะลดภาวะกลางคืนในตอนกลางคืนได้
 • การรักษาความผิดปกติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ ในบางกรณี การเติมยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์สั้นจะมีประโยชน์เนื่องจากจะช่วยลดของเหลวในเนื้อเยื่อที่ถูกแยกออกมาโดยเฉพาะ โดยตั้งใจว่าผลยาขับปัสสาวะควรจะหมดไปก่อนเวลานอน และของเหลวส่วนเกินจะกลับคืนสู่ช่องว่างของเนื้อเยื่อในชั่วข้ามคืนแทนที่จะ จะถูกเปลี่ยนเป็นปัสสาวะ
 • ควรลองใช้มาตรการด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตก่อน โดยปกติจะแนะนำให้ทดลองใช้เป็นเวลา 3 เดือนก่อนที่จะหันไปใช้การรักษาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถามผู้ป่วยว่าพวกเขาใช้ยาอย่างไร ด้วยการจิบน้ำเพียงหนึ่งหรือสองแก้วหรือพวกเขาดื่มหมดแก้ว?
 • สารอัลฟ่าบล็อกเกอร์มีประโยชน์ในผู้ป่วยชายที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตมากเกินไปและอาการอื่นๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง นอกเหนือจาก Nocturia
 • ยาผ่อนคลายกระเพาะปัสสาวะ เช่น ยาแอนติโคลิเนอร์จิคสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่มีฤทธิ์ของสาร detrusor มากเกินไปได้ ผู้ป่วยดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอาการเร่งด่วนในเวลากลางวันและมีอาการระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะ นอกเหนือจากอาการ Nocturia
 • ใช้ครีมเอสโตรเจนในช่องคลอดในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการ Nocturia เมื่อปลอดภัยและเหมาะสม
 • แอนะล็อกฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะเช่น desmopressin แสดงให้เห็นว่าเป็นยาเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและแนะนําสําหรับการรักษา polyuria กลางคืนและ nocturia แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดภาวะ hyponatremia ที่อาจเป็นอันตรายในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ควรตรวจสอบระดับโซเดียมในซีรัมหลังจากสัปดาห์แรกของการรักษาที่หนึ่งเดือนแล้วเป็นระยะในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อย่าใช้ฮอร์โมนต้านยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้ยาขับปัสสาวะหรือในภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้หญิงมีความไวต่อ desmopressin มากกว่าผู้ชายและควรเริ่มต้นในปริมาณที่ต่ํากว่า
 • หากอาการที่น่ารําคาญยังคงอยู่แม้จะมีการรักษาทั้งหมดข้างต้นอาจมีเหตุผลที่จะพิจารณากระเพาะปัสสาวะ onabotulinum toxin การฉีดกระตุ้นเส้นประสาทหลังหน้าแข้งหรือการวางเครื่องกระตุ้นหัวใจกระเพาะปัสสาวะ

Nocturia -(nih.gov)

Nocturia: (clevelandclinic.org)

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน