การรักษาความดันโลหิตสูงในดรคเบาหวาน


โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มักจะพบร่วมกันทั้งสองโรคทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเร็วขึ้น เช่นโรคไต และโรคหัวใจหลักสำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานคือ

การรักาาความดันโลหิตที่มีโรคร่วม