การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิต


ยาลดความดันโลหิตแต่ละกลุ่มจะมีผลในการลดโรคแทรกซ้อนในแต่ละอวัยวะไม่เหมือนกัน นอกจากระดับความดันโลหิต การเลือกยาลดความดันโลหิตจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนด้วย

หากมีโรคที่เกิดจากความดันโลหิตโดยไม่มีอาการจะใช้ยาลดความดันโลหิตชนิดใดดี

อวัยวะที่ได้รับความเสียหายจากโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่มีอาการได้แก่ หัวใจ หลอดเอือดแดงตี พบโปรตีนในปัสสาวะ

ยาความดันโลหิตมีกี่กลุ่มหัวใจ

โรคความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหัวใจโต หรือกล้ามเนื้อหัวใจหนาโดยที่ไม่มีอาการซึ่งจะทราบโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือการทำคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เรียกว่า 2D Echocardiography กลุ่มยาที่เลือกใช้ได้แก่ ACEI , CA, ARB

หลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ

แพทย์จะทราบว่าหลอดเลือดแดงเริ่มมีโรคโดยการวัดความหนาของหลอดเลือดแดงที่คอ หรือวัดความดันที่แขนและเท้า หากมีหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ยาที่เราเลือกใช้ได้แก่ CA, ACEI

พบโปรตีนในปัสสาวะ

การตรวจหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะหากมีค่าเกินกำหนด แสดงว่าไตเริ่มจะมีปัญหาจากโรคความดันโลหิตสูง หากมีภาวะดังกล่าวจะเลือกใช้ยาในกลุ่มACEI, ARB

ไตเริ่มเสื่อม

การเจาะเลือดตรวจหา Creatinin จะทำให้เราทราบว่าการทำงานของไตเป็นอย่างไรบ้าง หากการทำงานของไตเริ่มเสื่อมแพทย์จะเลือกยาในกลุ่ม ACEI, ARBหากมีโรคประจำตัวควรจะเลือกใช้ยาอะไรดี

โรคหลอดเลือดสมอง

หากท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือหลอดเลือดสมองแตก การรักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะใช้ยากลุ่มไหนก็ให้ผลไม่ต่างกัน

เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน

สำหรับท่านที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน ยาที่เหมาะสำหรับท่านได้แก่ยาในกลุ่ม BB, ACEI, ARB

ท่านที่เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

หรือที่เรียกว่าเจ็บหน้าอก angina ยารักษาความดันดลหิตที่เหมาะสมกับท่านคือ BB, CA

สำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจวาย

ท่านเป็นโรคหัวใจวายยาที่เหมาะสมกับท่านได้แก่ diuretics, BB, ACEI, ARB, antialdosterone agents

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือมีโปรตีนในปัสสาวะ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเสื่อมในระยะเริ่มต้น หรือตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ยารักาาความดันโลหิตที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ได้แก่ ACEI, ARB, loop diuretics

สำหรับผู้ป่วยที่หลอดเลือดขาตีบ

ยารักษาความดันโลหิตสูงที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเหล่านี้ได้แก่ CA ACEI

หัวใจเต้นสั่นพริ้ว AF

ยาที่ลดความดันโลหิตได้แก่ ARB, ACEI,BB or MR antagonist

ภาวะอื่นๆ

  • ISH (elderly) Diuretic, CA
  • โรคอ้วนลงพุง Metabolic syndrome ให้ใช้ยา ACEI, ARB, CA DM ACEI,
  • สำหรับคนตั้งครรภ์ให้ใช้ยา Methyldopa,BB, CA

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง