หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

เมื่อไรจึงจะต้องให้ยาลดความดันโลหิต


การรักษาโรคความดันโลหิตสูง จะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัย นอกจากระดับความดันโลหิตแล้ว จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่จะนำมาพิจารณาว่าจะต้องรีบให้การรักษาความดันโลหิตสูง หรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่่

ท่านลองนับดูสิว่าท่านมีความเสี่ยงกี่ข้อ แล้วเปิดหน้านเพื่อประเมินว่าท่าน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากหรือน้อย

ความดันโลหิตสูง คำถามที่พบบ่อย

การวินิจฉัยโรคความดัน อวัยวะที่เสียหายจากความดันไม่มีอาการ