ยากั้น Beta blocker


ยากลุ่มนี้ใช้รักษาได้หลายโรคเช่น ความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดปรกติ หัวใจวาย หัวใจเต้นเร็วจากคอพอกเป็นพิษ ต้อหิน ไมเกรน

ยากั้น Beta blocker ออกฤทธิ์อย่างไร

การส่งผ่านคำสั่งต่างๆของเส้นประสาทจะส่งผ่านโดยการหลั่งสารเคมีที่ปลายประสาท และเซลล์ก็มีตัวรับสัญญาณที่เรียกว่า receptor ยากั้น Beta blocker จะออกฤทธิ์โดยการป้องกันฮอร์โมน norepinephrine และ epinephrine จับกับ receptor ที่ปลายประสาท ฮอร์โมน norepinephrine และ epinephrine จะสร้างจากต่อมหมวกไตทำหน้าที่กระตุ้นให้หัวใจบีบแรง ความดันโลหิตสูงขึ้น ยากั้น Beta blocker มีทั้งหมดสามชนิดคือ

  • Beta-1 (β1) receptors จะอยู่ที่หัวใจ ตา ไต
  • beta (β2) receptors จะพบที่ปอด ทางเดินอาหาร ตับ มดลูก หลอดเลือด กล้ามเนื้อ
  • beta (β3) receptorsจะอยู่ที่ไขมัน

ยากั้น Betaจะกั้นเฉพาะ β1และ β2 receptors. ผลจากการปิดกั้นβ1และ β2 จะลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดความดันโลหิต ทำให้หลอดลมตีบ

กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)

  ออกฤทธิ์โดยปิดกั้นการออกฤทธิ์ของสาร catecholamines ที่มีต่อ beta receptors ซึ่งมีอยู่ในเนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น หัวใจ,หลอดเลือด,หลอดลม,มดลูก ผลคือ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง,หัวใจ บีบตัวน้อยลง,เส้นเลือดส่วนปลายหดตัว,หลอดลมหดตัว ในผู้ป่วยหอบหืด,มดลูกมีการหดเกร็งตัว      ดังนั้นจึงมีการแบ่งยาปิดกั้นเบต้า ออกเป็นกลุ่มตามการออกฤทธิ์ปิดกั้น beta receptors (ซึ่งมี 2 ชนิดคือ beta1 พบในหัวใจ และ beta2 พบในเส้นเลือด,หลอดลมในปอด,มดลูก) ดังนี้

1. กลุ่มที่ปิดกั้นเฉพาะ beta1 เป็นหลักได้แก่ ยา acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, and metoprolol เราเรียกยากลุ่มนี้ว่าcardioselective beta blocker

2. กลุ่มที่ปิดกั้นทั้ง beta1 และ beta2 ได้แก่ ยา propranolol, nadolol, penbutolol, pindolol, sotalol, timolol, carteolol and carvedilolเราเรียกยากลุ่มนี้ว่า nonselective beta blocker ขนาดยาที่ใช้

ยาปิดกั้น Beta จะใช้รักษาโรคอะไร

ต่อหน้าที่2 อ่านเรื่องยาปิดกั้นเบต้า