วิธีใช้ยา ACE inhibitors


 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
 • ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการไอหรือหวัด หรือยาบรรเทาอาการเจ็บปวด มารับประทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • มีประวัติแพ้ยา enalapril lisinopril captopril fosinopril perindopril quinapril ramipril benazepril moexipril trandolapril หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาแอสไพรินหรือยาที่มีแอสไพรินเป็นส่วนประกอบ ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น indomethacin ยาขับปัสสาวะ ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุโพแทสเซียม
 • มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ ภาวะภูมิคุ้มกันทำงานบกพร่อง เช่น lupus โรคหัวใจ หรือโรคไต
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือทำทันตกรรมใดๆ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการรักษา 

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยาACE inhibitors : 

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาACE inhibitors :

  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

 • หน้า ลำคอ ตา ริมฝีปาก ลิ้น ขา มือ หรือข้อเท้าบวม หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ เจ็บหน้าอก รอยแดง แผลพุพอง หรือลอก บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุในปาก มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติ ปริมาณปัสสาวะลดลง รู้สึกเหมือนจะเป็นลม มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ชานิ้วมือ นิ้วเท้า เสียงแหบ ตาหรือตัวเหลือง

2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ไอ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ
 • ที่พบบ่อยมาก คือ อาการไอ บางครั้งอาจมีอาการไออยู่นานถึง 3 สัปดาห์หลังหยุดยา
 •  ความดันโลหิตต่ำ อาจทำให้มีอาการหน้ามืดได้
 •  อาจมีอาการปวดท้อง, คลื่นไส้อาเจียน, ท้องผูก
 •  อาจมีอาการปวดศีรษะ, เวียนหน้า, อ่อนเพลียได้
 • ภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง (hyperkalaemia)
 • ปวดศีรษะ (headache)
 • วิงเวียนศีรษะ (dizziness)
 • มีผลต่อไต (renal impairment)

การเก็บรักษายาACE inhibitors

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ

ขนาดยาที่ใช้

ขนาดของยา ACE inhibitorsที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิต
ขนาดยา
ชื่อยา   ขนาดยาที่เริ่ม ขนาดของยาที่ใช้ Maximum ความถี่ของการรับยา
Benazepril 10 mg 10 mg 20–40 mg 80 mg  
Captopril 50 mg 12.5–25 mg 25–50 mg 450 mg/d วันละ 2-3 ครั้ง
Enalapril 5 mg 5 mg 10–40 mg 40 mg วันละ 1-2 ครั้ง
Fosinopril 10 mg 10 mg 20–40 mg 80 mg วันละ 1 ครั้ง
Lisinopril 10 mg 10 mg 10–40 mg 80 mg วันละ 1 ครั้ง
Moexipril 7.5 mg 7.5 mg 7.5–30 mg 30 mg  
Perindopril 4 mg 4 mg 4–8 mg 16 mg วันละ 1 ครั้ง
Quinapril 10 mg 10 mg 20–80 mg 80 mg วันละ 1 ครั้ง
Ramipril 2.5 mg 2.5 mg 2.5–20 mg 20 mg วันละ 1-2 ครั้ง
Trandolapril 2 mg 1 mg 2–4 mg 8 mg  

เมื่อใช้ยากลุ่มนี้จะต้องระวังการใช้ยาชนิดไหน

 • ควรจะระวังการให้ยาขับปัสสาวะที่ทำให้เกลือโปแทสเซียมสูงขึ้นเช่น spironolactone ,moduretic,dyazide
 • หรือการให้เกลือแร่โปแทสเซียม
 • ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID โดยเฉพาะ indocid จะทำให้ผลการลดความดันลดลง
 • ผู้ที่เป็นโรคจิตและได้ยากลุ่ม Lithium จะทำให้เกิดเป็นพิษต่อ lithium เพิ่ม
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคเก๊าและได้รับยา Allopurinol อาจจะทำให้เกิดผื่นแพ้ได้ง่าย
ACE inhibitor ยารักษาโรคความดันโลหิต