กล้ามเนื้อขา

 

บริหารกล้ามเนื้อด้านข้างของขา

  1. ยืนแยกเท้าหลังเก้าอี้
  2. ถ้าแข็งแรงให้ถ่วงน้ำหนักที่ข้อเท้า
  3. มือจับพนักพิงเพื่อทรงตัว
  4. กางเท้าออกสูงจากพื้น 1 ฟุตใช้เวลา 3 วินาทีในการยก หลังและเท้าตรง
  5. คงท่านี้ไว้ 1 วินาที
  6. ยกเท้าลงใช้เวลา 3 วินาที
  7. สลับเท้าทำ ทำข้างหนึ่ง 8-15 ครั้ง

 

ท่าที่จะใช้บริหารมีกี่ท่า