หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สุขภาพ >> การยืดกล้ามเนื้อ >> กล้ามเนื้อ

Flexibility

ความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวจะเกิดก็ต่อเมื่อเราได้บริหารโดยการยืดเอ็น และกล้ามเนื้อ flexibility exercise การบริหารนี้จะทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นได้ดี แต่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง หรือปอดหัวใจแข็งแรงขึ้น ก่อนบริหารควรจะได้รับการอบอุ่นร่างกาย (warm up ) โปรดจำไว้ว่าไม่ควรจะยืดกล้ามเนื้อก่อนการอบอุ่นร่างกาย

ควรจะบริหาร flexibility เมื่อไรและบ่อยแค่ไหน

ข้อระวัง

ท่าที่จะใช้บริหารมีกี่ท่า

   

fb google