การบริหารกล้ามเนื้อหลัง

 

 

ให้ก้มหน้าในท่าคลาน ยกมือข้างหนึ่งขึ้น สลับมืออีกข้าง หลังจากนั้นยกเท้าข้างหนึ่งขึ้น สลับเท้ายกขึ้น หลังจากนั้นยกเท้าข้างหนึ่งและมือด้านตรงกันข้าม แต่ละท่าให้ค้างไว้ 5-10 วินาที

 

 

ท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องโดยการอยู่ท่าคลานส่วนหลังขนานกับพื้น โก่งหลังขึ้นหลังจากนั้น หลังจากนั้นค่อยๆปล่อยหน้าท้องลงสู่พื้นและเกร็งกล้ามเนื้อ ท่านี้แขนตรง

 

นั่งบนพื้นเท้าขวาเหยียดตรง เอาเท้าซ้ายข้ามเข่าขวา มือซ้ายยันพื้นให้เอาข้อศอกมือขวามาแตะเข่าซ้ายเมื่อกล้ามเนื้อเริ่มตึงบริเวณหลัง ให้คงท่านั้น 10-30 วินาทีแล้วสลับข้าง

 

 

ท่าที่จะใช้บริหารมีกี่ท่า